Klachten

Stel een klachtenregeling en klachtencommissie op

Goed omgaan met incidenten rond ongewenst gedrag kan knap lastig zijn. Situaties zijn vaak niet zwart-wit. Een incident? Kom daar na een paar weken nog eens op terug en sta open voor feedback. En geef medewerkers (en daders) bij ernstige incidenten de kans om een formele klacht in te dienen als ze vinden dat de afhandeling niet goed is gegaan. Stel hiervoor een (wettelijk verplichte) klachtenregeling en klachtencommissie op.
 
Een klachtenregeling is deel van het beleid ongewenste omgangsvormen. Met een klachtenregeling wordt een formele mogelijkheid geboden om een onbevredigende situatie te bespreken, eventuele misverstanden weg te nemen en bij te dragen aan een rechtvaardige behandeling. In eerste instantie wendt de betrokkene zich met zijn melding /klacht tot de vertrouwenspersoon. Mocht er in deze informele sfeer niet tot een oplossing gekomen kunnen worden, dan kan er een beroep worden gedaan op de Klachtencommissie.
 
Zo pak je het aan

 1. Stel een klachtenprocedure ongewenst gedrag op met een klachtenregeling- en klachtencommissie

 2. Maak de klachtenregeling ongewenst gedrag bekend bij de medewerkers

 
Een procedure kan er als volgt uitzien:

Stap 1: Bespreken

 • Aanspreken van collega op ongewenste omgangsvormen

 • Doel: samen tot een aanvaardbare werksituatie komen

Stap 2: Melding

 • Bij de leidinggevenden; registratie door de leidinggevende

Stap 3: Hulp inschakelen

 • Van een vertrouwenspersoon

 • Doel: advies en begeleiding naar bemiddeling

Stap 4: Klacht 

 • Oplossing niet naar tevredenheid: schriftelijke klacht bij Klachtencommissie

 • Doel: bemiddeling en oplossing

Stap 5: Onderzoek 

 • Hoor en wederhoor door Klachtencommissie

 • Doel: vaststellen gegrondheid klacht conform uitgangspunten en gedragscode werkgever

Stap 6: Uitspraak

 • Directie doet uitspraak en neemt maatregel(en); partijen zijn gebonden aan uitspraak

 • Doel: klacht is opgelost

 

Meer informatie

Gelukkig kunnen medewerkers vaak, met hulp van de vertrouwenspersoon, een incident goed oplossen. Maar soms is het gedrag zo ernstig, dat het nodig is een officiële klacht in te dienen door gebruik te maken van de klachtenregeling.
 
Wat is een klachtenregeling?
Een klachtenregeling is een procedure die medewerkers in staat stelt een officiële klacht in te dienen wegens ongewenst gedrag. Hierin staat de procedure beschreven die gevolgd wordt om een klacht in te dienen en waarin vervolgacties gewaarborgd zijn, zodat deze klacht met de juiste zorgvuldigheid wordt behandeld.
 
 
Wat is een klachtencommissie?
De klachtencommissie is deskundig en onafhankelijk en kan bemiddelen om tot een oplossing van de klacht te komen, of een uitspraak te doen over het al dan niet gegrond zijn van een klacht.
 

Zie ook

informatie over de klachtencommissie van ArboNed.nl

 
Link naar achtergrondinformatie
https://www.arbokennisnet.nl/kennisdossiers/psa/pesten/
 
Normen / wetgeving

 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers