Nazorg

Bied opvang en nazorg aan het slachtoffer

Na een incident gaat vaak veel aandacht naar de dader. Zorg dat je het slachtoffer ook goed opvangt en nazorg geeft. Vliegen er onder tijdsdruk scheldwoorden door de lucht? Bespreek niet alleen met de dader hoe hij een volgende keer de frustraties op een prettigere manier kan verwerken, maar check ook bij degene die het mikpunt was of deze het voorval kan relativeren. Een stagiaire in tranen na seksueel getinte grapjes? Bespreek wat er gebeurd is, maak de weken erna nog regelmatig een praatje en observeer of hij/zij weer plezier in het werk heeft. Organiseer voor grotere incidenten professionele opvang en nazorg.
 
Zo pak je het aan

  1. Besteed vanuit je bedrijf aandacht aan het slachtoffer. Doe dat als leidinggevende, personeelsfunctionaris en ook als collega. Het is belangrijk dat het slachtoffer zelf mag kiezen of hij erover wil praten en dat men hem gewoon nog steeds ziet staan.
  2. Is het een groot incident en/of merk je dat het slachtoffer niet goed in zijn vel zit? Schakel dan hulp in. Laat het slachtoffer bijvoorbeeld eens gaan praten bij de vertrouwenspersoon. Laat de vertrouwenspersoon zo nodig doorverwijzen naar psychologische hulp of maatschappelijk werk.
  3. Werk ook uit waar de eerste opvang binnen het bedrijf geregeld is; wie voert de regie, welke hulp krijgt het slachtoffer?
  4. Bied praktische ondersteuning aan slachtoffers (vergoeding van materiële schade en hulp bij het doen van aangifte, indien dit van belang is.)
 
 
Normen / wetgeving

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers