Pak de dader aan

Pak de dader bij grote én kleine incidenten daadkrachtig aan

Door serieus met kleine incidenten om te gaan, kun je voorkomen dat ongewenst gedrag een groter probleem wordt. Spreek de dader dus altijd aan. Deel bij grotere incidenten zo nodig een officiële waarschuwing uit, leg deze schriftelijk vast en/of geef een sanctie. Leg gespreksverslagen over dit onderwerp altijd schriftelijk vast zodat je het dossier opbouwt. Het dossier is belangrijk als er meerdere/grotere incidenten komen en je tot sancties wilt overgaan.
 
Zo pak je het aan

  1. Maak heldere afspraken over de aanpak van daders. In die afspraken moet duidelijk zijn welke sancties het bedrijf wanneer oplegt.
  2. Beschrijf bij deze afspraken ook de stappen rondom ongewenste omgangsvormen in een procedure.
  3. Houd je aan de afspraken, dus zorg ervoor dat het vanzelfsprekend is.

 
Normen / wetgeving

 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers