Batterij opladen en werkplezier vergroten

De batterij opladen en werkplezier vergroten

Soms is het een periode enorm druk, maar krijgen medewerkers er toch geen last van. Uit veel onderzoek blijkt dat de balans tussen stressoren (energievreters) en energiebronnen (energiegevers) bepaalt of iemand stress of juist energie krijgt van zijn werk. Het werkt als een batterij. Van stressoren loopt je batterij leeg en met energiebronnen laad je je batterij weer op. Zorg dus dat je werknemers dingen doen waar de batterij van oplaadt.
 
Zo pak je het aan

De Arbowet volgt het (JD-R) werkdrukmodel, waarbij zowel naar de werkstressoren als naar de energiebronnen gekeken wordt bij de aanpak van werkdruk. De belangrijkste energiebronne en stressoren moeten standaard geïnventariseerd wordenin de RI&E.

 1. De batterij van medewerkers wordt vooral gevuld door de balans tussen werkdruk en zelfstandigheid, steun van collega’s en leidinggevende, ontwikkeling, uitdaging en waardering. Geef hier dus alle ruimte voor.
 2. Bevorder effectieve energiebronnen, zoals het opbouwen van goede relaties binnen het team, werken aan ambities en zelfstandigheid. De focus ligt op de bespreking ervan. Voorbeelden: maak werkdruk ‘zelf’ bespreekbaar, vraag en geef feedback, organiseer inspraak.
 3. Zorg dat je zicht hebt op de stressoren en energiebronnen onder je medewerkers. Iedereen houdt van een goede werksfeer, maar er zijn ook verschillen. De een houdt meer van zekerheid, de ander juist van vernieuwing of ontwikkeling. Speel zoveel mogelijk op deze verschillen in.  Dit heeft een positieve invloed op de werkdruk.
 4. Zorg dat werkdruk een maatwerk onderwerp is in persoonlijke gesprekken en teamgesprekken. Bied je medewerkers een luisterend oor. De (h)erkenning van werkdruk geeft vaak al rust.
 5. Is een situatie een bron van stress? Kijk hoe je daar een energiebron van kan maken. Voorbeeld: Men ziet een verandering niet zitten. Maar door het gesprek daarover te voeren en het mede beïnvloeden van de verandering is dat prima.
 6. Bespreek ook de ‘persoonlijke’ belemmeringen met elkaar.

 

Meer informatie

Waar halen mensen hun werkplezier vandaan?
Werkdruk en andere belastende factoren hoeven niet perse uit te monden in stress.
Ze kunnen ook energie geven. Bijvoorbeeld omdat iemand steun ervaart van de collega’s, zelf de besluiten kan nemen en merkt dat hij/zij veel leert en resultaten neerzet.  Dit is werken aan bevlogenheid en betekent van buitenaf energiebronnen en hulpbronnen (middelen om met stress om te gaan) aanbrengen.

 
 

Meer weten?

 • Kijk ook eens in de CAO en bij HR tools.
 • Op internet staat een gratis online training over professionele vaardigheden.
 • Je kunt als werkgever niet iemand bevlogen maken. Wel kun je de context en cultuur veranderen waarbinnen iemand werkt en van daaruit de bevlogenheid positief beïnvloeden.
 • Er zijn diverse trainingen die zich richten op het vergroten van werkplezier.
 • Vul eens een checklist in bijvoorbeeld het energiekompas om zicht te krijgen op je energiebronnen. Je krijgt direct de uitslag: https://www.3ihc.nl/energiekompas/
 • PSA-pagina op ArboNed.nl
 

Normen / wetgeving

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers