Communicatie en samenwerking

Communicatie en samenwerking verbeteren

Hoe gaat het met de communicatie en samenwerking in jullie bedrijf? Is er voldoende aandacht voor elkaar en het werkproces? Hoe spreken jullie elkaar aan? Is er wederzijds respect? Samenwerken met verschillende mensen met ieder eigen verwachtingen kan lastig zijn. Zeker onder hoge tijdsdruk en als je elkaar juist nodig hebt. Check dus regelmatig of je elkaar goed begrijpt en ga zo nodig eens samen om tafel en bespreek hoe je de samenwerking kunt verbeteren.
 
Zo pak je het aan

  1. Werken aan een goede samenwerking en collegiale steun zijn belangrijke energiebronnen in het werk om werkstress op de werkvloer de baas te blijven. Het werk kan hectisch zijn en vastlopen, maar als collega’s elkaars hulp kunnen inroepen en elkaar tot steun zijn, dan hoeft dat niet te leiden tot extra stress. Met de inzet van veel energiebronnen kan iemand de eisen van het werk veel makkelijker aan. Daarnaast wordt het werk ook veel veiliger.
  2. Anderzijds loopt de batterij snel leeg bij medewerkers als de onderlinge sfeer minder prettig is en er conflicten zijn op de werkvloer. Dan wordt de communicatie juist een energienemer. Dit risico wordt groter als het werk niet goed wordt georganiseerd met de leiding op afstand. Investeer daarom altijd in communicatie en samenwerking Met minder belemmeringen wordt beter gewerkt.
  3. Krijg grip op werkprocessen. Dit kan onder andere door het werk (ook vooraf) met elkaar af te stemmen en het werk zo goed als mogelijk te coördineren vooraf en op de werkvloer met een goede besluitvormingsstructuur.
  • Maak goede onderlinge afspraken en zorg voor een goede planning in het (bouw)proces.
  • Laat onderwerpen (in het werkoverleg) aan de orde komen, ruim misverstanden uit de weg en blijf met elkaar in gesprek over wat beter kan.
  • Informeer elkaar voldoende. Neem tijd voor overleg. Laat problemen niet liggen, bespreek ze en pak ze de volgende keer beter aan. Begrip is belangrijk, maar ook de verwachtingen en voortgang in het werk.
  • Blijf investeren in het werkproces als er niet goed wordt samengewerkt. Wat is daarin te verbeteren? En zorg altijd voor een systeem om tegenvallers op te vangen. 
  • Bied de medewerkers steun en leiderschap, ook op afstand. Zorg ook bij wisselende groepen dat zij steeds als team kunnen samenwerken.
  1. Maak werkdruk (en omgangsvormen) tot onderwerp in een persoonlijk gesprek en teamgesprekken en besteed aandacht aan de oorzaken. Ga na waar de werkdruk, communicatie en omgang verbeterd kan worden.
  2. Blijf in contact met de medewerkers over wat de uitdagingen van het bedrijf zijn de komende periode. is de visie, wat betekent dit voor de medewerkers en wat kunnen ze verwachten?


Meer informatie

Te weinig communicatie, onduidelijkheid en miscommunicatie vergroot de werkdruk en kan leiden tot werkstress bij medewerkers. Het werk kan letterlijk vastlopen. Dit kan leiden tot onveilige situaties, en ook bijdragen aan een minder prettige sfeer en samenwerking. Gemis aan sociale steun van leidinggevende of collega’s betekent gemis aan energiebronnen in het werk.
 
Wil je externe ondersteuning inroepen? Als je op het internet zoekt op ‘communicatie’ en ‘samenwerking verbeteren’ of ‘communicatie tips en trucs’, kun je uit veel aanbieders kiezen.
Kijk eens op www.arboned.nl/werkstress.
 

Normen / wetgeving

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers