Medewerkers en hun ambities

Scholing, leren en ontwikkelen is in meerdere opzichten belangrijk voor tentoonstellingsbedrijven. Want in het bedrijf draait het om goede vakmensen. Voor het bereiken van die kwalificatie is opleiding, training en begeleiding nodig. En natuurlijk enthousiasme voor het vak (nieuwe instroom).
 
Zijn er mogelijkheden voor het professionaliseren van medewerkers met ambities die zichzelf uitdagen? Wees je bewust van wat nodig is om goede en (zelf)opgeleide vakmensen vast te houden. Talenten vasthouden doe je door te blijven investeren in begeleiding, persoonlijke ontwikkeling, binden en boeien. Daarnaast kan persoonlijke groei gezien worden als een effectieve energiebron voor medewerkers om werkstress te compenseren.
 
Zo pak je het aan

  1. Leren en ontwikkelen is een belangrijke energiebron voor medewerkers om werkstress te kunnen compenseren. Medewerkers kunnen ook hun hulpbronnen leren aanboren (dit zijn de ontwikkelbare aspecten) om werkstress de baas te blijven (bijvoorbeeld door bepaalde vaardigheden te versterken). Blijf investeren in het binden en boeien van je medewerkers door het ‘verder’ ontwikkelen van hun sterke kanten die passen bij hun ambities.
  2. Bespreek regelmatig met je medewerker wat hij/zij echt nodig heeft om (nog) beter te kunnen functioneren. Opleiden kan op vakinhoudelijk gebied, maar ook op het gebied van algemene vaardigheden of communiceren (om conflicten te voorkomen).
  3. Geef aandacht aan begeleiding en ‘training on the job’ van je nieuwkomers. HR tools van CLC-VECTA bieden mogelijkheden om leren en ontwikkelen binnen het bedrijf te bevorderen. Gezien de trend van lage instroom op de opleiding kan dit bij personeelsschaarste een oplossing bieden.
  4. Vooral onervaren en nieuwe medewerkers kunnen door coaching van een ervaren collega of hun leidinggevende zich beter kwalificeren.
  5. Ook intervisie tussen medewerkers onderling kan een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medewerkers.
  6. Ontwikkelprogramma’s zijn soms nodig om medewerkers en managers mee te kunnen (blijven) nemen in de gewenste veranderingen van het bedrijf. Zoals een programma om de kwaliteit van het werk te borgen en tevens met plezier te kunnen blijven werken. De coachende leiderschapsstijl die daarbij hoort om ‘het goede gesprek’ daarover te blijven voeren.


Meer informatie

Zie ook:


 Normen / wetgeving

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers