Ontwikkel managementvaardigheden

Ontwikkel de managementvaardigheden

De managementstijl en voorbeeldrol van de leidinggevende heeft veel invloed op het gedrag, functioneren en welbevinden van medewerkers. Ook kan je als werkgever en leidinggevende werkdruk voorkomen met een goede organisatie van het werk. Bereid je leidinggevenden, HR-collega’s en jezelf voor op hoe je om kunt gaan met werkdruk en ongewenste omgangsvormen. Leer hoe je signalen kunt herkennen en hierover in gesprek kan gaan. Reflecteer zelf regelmatig op hoe je leiding geeft, ontwikkel jezelf en laat je leidinggevenden dat ook doen.

Zo pak je het aan:

  1. Door als werkgever en leidinggevende het werk goed te organiseren en te coördineren (met een goede planning vooraf) kan werkdruk in de bron aangepakt worden. Er is vaak geen tijd voor overleg op locatie, dus de planning moet vooraf al kloppen. Dit vraagt om duidelijk leiderschap met het vooraf goed inspelen op (soms onvoorspelbare) situaties die kunnen ontstaan.  Dit kan bijvoorbeeld door vooraf een snelle inventarisatie uit te voeren van knelpunten die kunnen ontstaan en te weten welke structuur en volgorde in het werk wordt aangehouden. Leiding geven op afstand kan dan ook belangrijk zijn.
  2. Zorg als werkgever en als leidinggevende altijd voor sociale veiligheid op de werkvloer, zodat medewerkers gezond kunnen werken, maar zich ook veilig kunnen voelen tijdens het werk.De leiding geldt als voorbeeld en kan met duidelijke instructies ongewenst gedrag in de groep voorkomen en weet te handelen richting dader en het opvangen van slachtoffers.
  3. Ontwikkel je ‘coachende stijl’ van leidinggeven. Dit versterkt de relatie met de medewerkers. Hiermee herken je stress-signalen beter. Daarbij hoort ook de aandacht voor persoonlijke vraagstukken, werk-privébalans, uitdagen van talent en samenwerken.
  4. Leer sturen op het vergroten van energiebronnen en hulpbronnen bij medewerkers. De belangrijkste energiebronnen zijn autonomie, steun, verbinding, ontwikkelen en positieve feedback en vertrouwen geven. Het versterken van de ‘drive’ van mensen biedt meer mogelijkheden dan alleen de problemen aan te pakken. Medewerkers gaan zich zelfstandiger en verantwoordelijker gedragen.
  5. Er zijn speciale trainingen voor leidinggevenden rond het managen van werkdruk & werkplezier, ongewenste omgangsvormen en coachend leidinggeven.
 

Meer informatie

Je kunt talent hebben voor leidinggeven en je kunt je managementstijl ´verder´ ontwikkelen. Rondom werkdruk en ongewenste omgangsvormen is het van belang dat de leidinggevende getraind is in het signaleren en bespreken van werkstress en andere factoren die tot stress leiden. En daarnaast leert sturen op effectieve energiebronnen die de negatieve effecten van werkstressoren kunnen compenseren. Het is daarom belangrijk een duidelijke visie te hebben op leiderschap en de organisatie en willen blijven leren.

 
Meer weten?

Er zijn veel grote en kleine aanbieders voor trainingen rond leiderschap en persoonlijke groei en effectiviteit. Specifiek rond het managen van werkdruk van medewerkers bestaan er trainingen als ‘Aan de slag met werkdruk’ en ‘Stresssignalering bij medewerkers’.

Normen / wetgeving

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers