Piekbelasting

Speel goed in op piekbelasting

Piekbelasting ontstaat bij werken onder grote tijdsdruk, waarbij de oorzaak ligt in schommelingen in combinatie met de hoeveelheid werk, de bezetting en/of bij projecten die voor een bepaalde deadline af moeten zijn. Bij tentoonstellingsbedrijven komt dit regelmatig voor, zoals bij de opbouw van een beurs of het inrichten van een horecapunt. Belangrijk dus om de piekbelasting zo veel als mogelijk te voorspellen en er goed op in te spelen.
 
Zo pak je het aan

 1. Zorg voor een heldere besluitvormingsstructuur bij het werken op locatie. Houd wat speelruimte voor onverwacht werk en urgente vragen.
 2. Zie je piekbelasting aankomen? Begin zo mogelijk eerder met de voorbereidingen. Ga dan na welke werkzaamheden naar voren kunnen, en welke werkzaamheden uitgesteld kunnen worden.
 3. Is de piekbelasting nog steeds (te) hoog? Ga dan na of je extra mankracht kunt inzetten. Bijvoorbeeld vanuit de flexibele schil of andere teams.
 4. Ga na wat je kunt doen om de klant te prikkelen om goede afspraken te maken, zoals bijvoorbeeld de besliskaart naar voren halen.
 5. Werk samen in een goed tempo, dat je lang kunt volhouden. Bewaar je snelste tempo voor de meest urgente situaties: een sprintje trekken kan, maar dat snelste tempo houd je geen marathon lang vol.
 6. Evalueer de projecten. Maak actief gebruik van geleerde lessen uit eerdere projectevaluaties. Sluit een project af met wat er goed ging en wat beter kan.
 7. Bespreek piekbelasting in het werkoverleg en tijdens (functionerings-)gesprekken.
 8. Sommige werknemers kunnen moeilijk omgaan met piekbelasting wat kan leiden tot verzuim. In die gevallen kan coaching door een ervaren collega en/of een gerichte training stressmanagement een zinvolle bijdrage leveren.
 9. Spoedklussen? Ondersteun collega’s die hier moeite mee hebben.
 10. Zorg dat medewerkers optimale regelmogelijkheden hebben, waardoor zij zelf beter in staat zijn knelpunten of problemen zelf op te lossen. Onder regelmogelijkheden verstaan we de speelruimte die een werknemer heeft om het werk zelf in te delen en problemen op te lossen zoals: 1.Het inschakelen van hulp, 2.De keuze voor een eigen werkmethode, 3.De keuze voor een eigen werkvolgorde.
 11. Piekbelasting is een belangrijke werkdrukbron. Bronaanpak om werkstress te voorkomen bij piekbelasting betekent onder andere een goede voorbereiding door het werk (vooraf al) goed te coördineren en (vooraf) een goede werkplanning maken.

 

Meer informatie

Medewerkers kunnen stress ervaren van de te hoge werkdruk tijdens piekbelasting. De ‘druk zetten op jezelf’ doet de spanningen toenemen. Ook kan het lichaam overbelast raken als er te weinig tijd is voor herstel. Met minder piekbelasting hoeft men minder gehaast te werken. Hierdoor kan iedereen zich beter concentreren, wordt minder ongezonde werkdruk ervaren, ervaart men minder lichaamsklachten en neemt het plezier in het werk toe.
 

Normen / wetgeving

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers