Wees alert op signalen

Stress? Wees alert op de signalen

Van werkdruk kun je stress krijgen. Dat kan bij één medewerker gebeuren, en bij een heel team/projectgroep. In de tentoonstellingsbranche zijn de volgende situaties (werkdrukbronnen) risico-verhogend om werkstress op te lopen: (te)veel werk onder grote tijdsdruk (piekbelasting), deadlines, werk is onvoorspelbaar, in wisselende groepen werken met ongeregelde inhuur, veel en ver van huis zijn, overwerken, afstemming schiet te kort, logistieke planning schiet tekort etc., werkonzekerheid (i.v.m. coronatijd)
 
Deze stress kan tot negatieve gevolgen leiden, zoals verzuim en burn-out. Voordat het zover is, zijn er signalen te zien en te merken. Bijvoorbeeld een kort lontje, pauzes overslaan, of slechter slapen. Herken je signalen van stress bij iemand? Doe er dan iets mee, en ga in gesprek.  Zet werkdruk op de agenda en bespreek de oplossingen.
 
Zo pak je het aan

  1. Wil je werkstress voorkomen dan is het belangrijk eerst inzicht te hebben in de oorzaken die leiden tot werkstress op de werkvloer. Dit doe je (naast het inventariseren) door samen het gesprek te (blijven) voeren over de factoren die werkstress veroorzaken.
  2. Vervolgens pak je werkstress eerst in de bron aan. Dit betekent dat je eerst de oplossingen bedenkt die werkstress kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld het werk organisatorisch goed organiseren (door logistieke planning) met voldoende mensen. Ook als er teveel werk is in te weinig tijd kan een mannetje erbij stress weghalen. Afspraken maken over het overwerken.
  3. Als bronaanpak niet lukt bedenk je maatregelen om de werkstress zoveel mogelijk te beperken. Voorbeelden hiervan zijn: de mensen goed voorlichten zodat zij stress leren herkennen, de communicatie verbeteren, nieuwe medewerkers goed opleiden.
  4. Signalen van individuele medewerkers herken je bijvoorbeeld als iemand meer fouten gaat maken, pauzes overslaat, sneller geïrriteerd is (een kort lontje heeft), of ongezonder gaat eten of drinken. Signalen van teams/projectgroepen zijn bijvoorbeeld structureel overwerk, slechte sfeer, kwaliteitsproblemen, toenemend verzuim, groot personeelsverloop.
  5. Zie je als medewerker, leidinggevende of collega signalen? Pak ze op! Neem de tijd voor een gesprek. Bedenk samen oplossingen, zoals afspraken maken, niet meer overwerken of juist dingen doen waar je energie van krijgt.
  6. Zoek bij ‘ernstige’ klachten hulp van de bedrijfsarts. Uw werknemer kan altijd preventief bij de bedrijfsarts terecht middels een ‘open spreekuur’.
  7. Stimuleer een samenwerking waar collega’s elkaar tot steun zijn. Collega’s die elkaar tot steun zijn, ervaren minder stress.
 

Meer informatie

  • Stress leidt in 35% van de gevallen tot verzuim. Bij jonge mensen is dat zelfs 50%.
Een gesprek over stress kan lastig zijn. Toch helpt het als het gesprek daarover gevoerd wordt. In gesprek gaan met iemand met stresssignalen geeft meer kans dat verzuim wordt voorkomen. Ondersteuning en preventie kan bij signalen dus zeker de moeite waard zijn.
De volgende onderwerpen zijn van belang: de planning, wat doen we als het niet goed gaat, balans werk en privé, relatie met collega’s, relatie met leidinggevende.  

Meer weten:  

  • Klik Signalen individuele medewerker : meer fouten maken, slecht slapen, ongeïnteresseerd zijn, sneller geïrriteerd (kort lontje), pauzes overslaan, ongezonder eten, meer drinken etc.
  • Klik Signalen van stress in de organisatie:  structureel overwerk, slechte sfeer, kwaliteitsproblemen, toenemend verzuim, groot personeelsverloop.
 
1e kenmerken bij teveel stress kunnen fysiek, verstandelijk, emotioneel en  gedragsmatig zijn.

 

 
 

links en tips als je stress ervaart

 

Normen / wetgeving

 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers