Weet wat er speelt

Weet wat speelt en wat de oorzaken zijn

Loop regelmatig langs op de werkvloer en bouw een goede band op met je medewerkers.  Observeer goed wat er gebeurt. Kunnen de medewerkers het werk nog aan of ervaren ze een hoge werkdruk? Broeit er iets onder de oppervlakte in de onderlinge samenwerking? Je eigen observaties rondom werkdruk en ongewenste omgangsvormen zijn belangrijk. Op basis van de uitkomsten van de RI&E, maar ook naar aanleiding van je eigen observaties kun je besluiten tot een nader onderzoek.
 
Of er sprake is van een hoge (ervaren) werkdruk en/of ongewenst gedrag kun je vaststellen via groepsbijeenkomsten, interviews of een vragenlijstonderzoek, bijvoorbeeld als onderdeel van de RI&E of een MTO/Preventief medisch onderzoek (PMO).
 
Zo pak je het aan

  1. Observeer, doe een onderzoek naar de situaties die PSA werkdruk en omgangsvormen veroorzaken. Zorg dat je uit je onderzoek een goed beeld krijgt van de oorzaken en ga aan de slag met de uitkomsten. Bespreek die uitkomsten met elkaar en stel (per team) een plan van aanpak op. Als je bedrijf uit meer dan 15 personen bestaat, zorg dan voor dit inzicht per afdeling/team. Evalueer ook of de maatregelen hebben geholpen. Zorg ervoor dat je al deze stappen zet. 
  2. Leer de signalen herkennen van het team én van de individuele medewerkers die aangeven dat de werkdruk te hoog oploopt.
  3. Medewerkers kunnen stress-klachten bespreken met de eigen leidinggevende en ook altijd met de bedrijfsarts, vertrouwenspersoon of huisarts. De laatste drie hebben mogelijkheden om door te verwijzen naar een psycholoog of maatschappelijk werk.
 

Meer informatie

Oorzaken achterhalen
Werkdruk en ongewenste omgangsvormen zijn de pijlers van psychosociale arbeidsbelasting, waarbij de werkgever doeltreffende maatregelen moet nemen.
De eerste stap is vaststellen of er sprake is van een hoge werkdruk en/of ongewenst gedrag.
Dit kan onderzocht worden via interviews of een vragenlijstonderzoek, bijvoorbeeld als onderdeel van de RI&E of een MTO/Preventief medisch onderzoek (PMO).
 
Hoe voer je een PSA onderzoek uit?
(Het) Onderzoek uitvoeren (meten) naar werkdruk en omgangsvormen kan op verschillende manieren. Laat bij voorkeur het onderzoek (de meting) uitvoeren door een externe partner, zodat de anonimiteit van je medewerkers gewaarborgd blijft.
  • Bedrijven kleiner dan 15 medewerkers: laat interviews uitvoeren, eventueel aangevuld door een screeningslijst.
  • Bedrijven groter dan 15 medewerkers kunnen gebruik maken van vragenlijsten die specifiek hiervoor ontworpen zijn. Het onderzoek is betrouwbaar bij 50% respons van de deelnemers. Voordeel van een vragenlijstonderzoek is de anonimiteit van het onderzoek en de mogelijkheid om de resultaten te vergelijken met andere bedrijven.
  • Ook in een groepsgesprek kan werkdruk en omgangsvormen bespreekbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld in het werkoverleg).
 
Voorbeelden van vragenlijsten:  
Maatregelen nemen
  • Na de meting is het belangrijk om een plan van aanpak op te stellen en de plan/do/check-act cyclus te volgen. Bedenk maatregelen op organisatie-, team- en individueel niveau.
  • Maatregelen kunnen zich richten op 1. het voorkomen (preventie), 2. het beperken van de gevolgen en 3. het behandelen van het risico/probleem. Kies daarbij volgens de arbeidshygiënische strategie.
  • De jaarlijkse evaluatie laat zien of de maatregelen hebben geholpen of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.

 

Meer informatie over normen / wetgeving

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers