Overwerken

Ga zorgvuldig om met overwerken

Een keer overwerken is helemaal niet erg. Maar als veelvuldig overwerken gewoon wordt kan dat negatieve gevolgen hebben. Maak er daarom goede afspraken over en kom ze na. Houd je tenminste aan de werk- en rusttijden van de arbeidstijdenwet. Zorg ook voor een goede balans: staan medewerkers in drukke tijden voor jou klaar? Doe als ze jou iets vragen dan ook iets terug.
 
Zo pak je het aan

  1. Houd je aan werk- en rusttijden volgens de arbeidstijdenwet.
  2. Geef na een intensieve werkperiode een duidelijke en ruime rustperiode.
  3. Geef mensen de keuze of ze overuren willen maken, en wanneer en hoe. 
  4. Bespreek regelmatig met je medewerkers hoe ze het overwerk ervaren, hoe het met hun werk-privébalans gaat en met hun werkbelasting.
  5. Komt overwerken te vaak voor? Verdeel het werk dan over meer mensen. Ruil onderling. Richt je flexibele schil goed in, breid hem uit en/of neem meer mensen aan.
  6. Is er sprake van structureel overwerken blijf vraag en aanbod dan goed op elkaar afstemmen. Maak bijvoorbeeld goede afspraken met uitzendbureaus over de juiste kennis en vaardigheden.
  7. Wees alert op medewerkers die naast hun werk ook zorgtaken hebben of thuis tijdelijk een ziek kind of zieke partner hebben. Maak zo nodig afspraken over het combineren van arbeid en zorgtaken en/of maak gebruik van zorgverlof.

 

Meer informatie

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen van overwerken negatieve gevolgen ervaart in hun privéleven. Zo gaat een groot deel van de mensen door overwerken ongezonder leven. Ze sporten minder, gaan ongezonder eten en slechter slapen. Ook ontstaan problemen in de werk-privé sfeer door overwerken veel van huis zijn. Medewerkers die werk en privé goed in balans zijn, verzuimen minder en zijn productiever. Al met al dus heel belangrijk om zorgvuldig met overwerk om te gaan!

 

Normen / wetgeving

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers