Beleid voor Psychosociale Arbeidsbelasting

Beleid voor Psychosociale Arbeidsbelasting
Omstandigheden op het werk of thuis, of een combinatie hiervan, kunnen ervoor zorgen dat werknemers (langdurig) uitvallen; als gevolg van een te hoge (ervaren) werkdruk of door ongewenst gedrag (discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en pesten). Volgens de Arbowet zijn dit allemaal vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Als werkgever ben je verplicht PSA te voorkomen, of in ieder geval zo veel mogelijk te beperken. In deze workshop leer je meer over PSA, hoe je een PSA beleid opstelt en wat een PMO en de (sectorale) vertrouwenspersoon daarin kunnen betekenen.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers