Monitor Beurzen 2024

terug naar zoekresultaten

Kerncijfers van vak- en publieksbeurzen in Nederland in 2023

Plaatsingsdatum: 27-6-2024
Auteur: Respons
Bron: CLC-VECTA

Jaarlijks brengt onderzoeksbureau Respons, in opdracht en onder auspiciën van CLC-VECTA, de Monitor Beurzen uit. De Monitor Beurzen bevat de officiële branchecijfers van vak- en publieksbeurzen en een uitvoerige analyse van de Nederlandse beurzensector.

Onderstaand tref je het persbericht aan dat is uitgegeven over de Monitor Beurzen 2023 (met cijfers over 2022).

De volledige Monitor Beurzen is voor leden van CLC-VECTA na inloggen kosteloos te raadplegen.

Beurzensector 2023 zit in positieve flow, maar nog niet terug op pre-Corona niveau

Monitor Beurzen van Respons & CLC-VECTA laat zien dat in 2023 de cijfers van de beurzensector nog niet terug zijn op het niveau van voor corona

Afgelopen jaar (2023) was het eerste jaar waarin de beurzensector weer kon ondernemen zonder beperkende coronamaatregelen. Dit levert nog niet de cijfers van het laatste jaar pre-corona (2019) op, maar laat wel een stijging zien t.o.v. vorig jaar. De publieksbeurzen zijn verantwoordelijk voor die stijging: + 12% naar 292, maar dit cijfer blijft achter bij het pre-coronaniveau van 2019 (361 beurzen).
In 2023 vinden er 3 vakbeurzen minder plaats dan in 2022 toen er de eerste maanden nog coronamaatregelen van kracht waren. Dat lagere aantal wordt verklaard door tweejaarlijkse vakbeurzen waarvan er in even jaren meer zijn dan in oneven jaren en wellicht het ‘corona inhaaleffect’ van 2022.
Aantal-beurzen.png
Bezoekaantallen & bestedingen

De 470 beurzen waren in 2023 goed voor 4,5 miljoen bezoeken. Dit is een stijging van bijna 16% ten opzichte van 2022 (3,9 miljoen bezoeken). Deze stijging komt voornamelijk door de publieksbeurzen. Publieksbeurzen trokken in 2023 ruim 3,1 miljoen bezoeken, een half miljoen meer dan in 2022. Vakbeurzen verwelkomen in 2023 1,3 miljoen bezoekers, dat is gelijkwaardig aan 2022.

Er is in 2023 minder standruimte verhuurd (totaal verhuurde m2). Hierbij zien we een trend naar kleinere beursstands, vaak vanuit kostenbesparing. Er is dit jaar ongeveer 2,3 miljoen m² aan standruimte verhuurd. Een daling van 3% ten opzichte van 2022 en 27% ten opzichte van het aantal verhuurde meters in 2019.

In tegenstelling tot de andere kerncijfers, zien we wel een significante stijging bij de bezoekersbestedingen. Die zijn met €384 miljoen weer terug op het niveau van 2019. Dit lijkt goed nieuws voor de sector, maar de stijging wordt vooral veroorzaakt door de gestegen prijzen. De marges zijn ten opzichte van 2019 veel kleiner geworden.

De beursaccommodaties die in 2023 de meeste bezoeken ontvingen waren RAI Amsterdam bij de vakbeurzen en de Jaarbeurs Utrecht bij de publieksbeurzen. Op basis van bezoekaantallen was de Jaarbeurs de grootste organisator bij de publieksbeurzen. Bij de vakbeurzen was dat Easyfairs Nederland.

Bestedingen-bezoekers.png
Verwachtingen 2024
Bart van der Heijden, voorzitter van CLC-VECTA zegt over de cijfers van 2023 het volgende “De sector is nog niet terug op het niveau van voor corona, maar het herstel zet wel door.” Hij heeft het ook over een positieve flow in de sector en dit bevestigen de organisatoren tijdens de jaarlijkse quick scan van Respons. 60% van de organisatoren ziet de toekomst positief in en 10% zelfs zeer positief. Dit is een grotere groep dan de 55% van afgelopen jaar. De kostenontwikkeling blijft het grootste zorgpunt voor de branche.
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers