Eigenaren van vrachtwagens gevraagd om input

08-8-2023

De Nederlandse transportsector moet in 2050 emissieloos zijn. Om de CO2-uitstoot te verminderen is het nodig dat de wegtransportsector overstapt van dieselvrachtwagens naar elektrische of waterstof-vrachtwagens. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom een subsidieprogramma opgesteld voor verduurzaming en innovatie van het wegtransport. Dit subsidieprogramma wordt betaald uit de netto-opbrengsten (’terugsluis’) van de vrachtwagenheffing die naar verwachting wordt ingevoerd in 2026. Op dit moment wordt onderzocht of al in 2024 met de subsidiesverstrekking kan worden gestart. Via een internetconsultatie kun je (t/m 4 september) reageren op het concept-stimuleringspakket 2024-2025 én het concept-meerjarenprogramma 2026-2030.
 
De uitkomsten van de consultatie worden meegenomen in de uiteindelijke vaststelling van het meerjarenprogramma door de Minister van IenW. Het is de bedoeling het meerjarenprogramma 2026-2030 rond Prinsjesdag 2024 (17 september 2024) te publiceren.
 
De reactie van Transport en Logistiek Nederland op de consultatie vind je hier.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers