Verzuim en vakantie, hoe zit het ook al weer?

05-7-2024

De zomervakantie, tijd om de batterij weer op te laden. Maar wat als je een ziekmelding ontvangt vanuit Spanje? En wat zijn de mogelijkheden voor een werknemer die (langere) tijd ziek is qua vakantie? Onze partner ArboNed geeft uitleg.
 
Ziek worden op vakantie
Krijg je een melding uit een warm oord dat één van je werknemers daar ziek, zwak en misselijk op bed ligt in plaats van lekker aan het zwembad? Dan mist de vakantie zijn belangrijke functie van fysiek en mentaal herstel. In dat geval kan je, in overleg met de werknemer, zijn of haar vakantiedagen omzetten in ziektedagen. De werknemer moet zich dan wel houden aan het verzuimprotocol en zich op tijd ziekmelden vanaf zijn of haar vakantieadres. Achteraf omzetten is er dus niet bij!
 
Het is handig om in je verzuimprotocol ook regels op te nemen voor ziekmelding tijdens vakantie, daarmee schep je duidelijkheid en voorkom je problemen. Je kan aan de volgende zaken denken:
  • Een werknemer die ziek wordt op vakantie, moet dat zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden.
  • De werknemer moet een adres en/of telefoonnummer doorgeven waarop je hem/haar kunt bereiken.
  • Op vakantie moet de werknemer een arts bezoeken en hiervan bewijzen bewaren. Denk aan documentatie over de diagnose, het advies dat hij/zij heeft gekregen en de verwachte ziekteduur.
  • Als de vakantie voorbij is, maar de werknemer is nog te ziek om terug te reizen, dan dient hij/zij hiervan wel bewijs te hebben.
  • Na terugkomst neemt de werknemer zo snel mogelijk contact met jou op, zodat hij/zij opgeroepen kan worden voor het spreekuur van de bedrijfsarts.
 
Op vakantie tijdens ziekte
Bij vakanties tijdens ziekte is de afweging altijd of dat de re-integratie en het herstel bevordert of belemmert. Als je daar aan twijfelt, kan je de bedrijfsarts om advies vragen. Die beoordeelt op medische gronden of een vakantie schadelijk voor het herstel is. Zijn er geen medische belemmeringen en ook geen zwaarwegend bedrijfsbelang, mag je de vakantieaanvraag niet weigeren.
 
Meer weten over vakantie en verzuim? Bijvoorbeeld hoe het zit met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte? Kijk dan bij onze partner ArboNed voor alle informatie.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers