Fysieke Belasting – Zwaar tillen

Risico

Tillen is het recht omhoog brengen van een last. Regelmatig zwaar tillen leidt tot overbelasting van rugspieren en tussenwervelgewrichten. 

Maatregelen

Ondanks de aanwezigheid van diverse hulpmiddelen vindt tillen nog plaats. Bepaalde aandachtspunten moeten worden opgevolgd om te komen tot verdere vermindering van tilbelasting.

Praktische Richtlijn Tillen

Met de hand tillen wordt zoveel mogelijk voorkomen  door gebruik te maken van tilhulpmiddelen voor het plaatsen van lasten op de werkplek.

Voorbeelden van toepassing

Voorbeelden van toepassing in volgorde van Arbeidshygiënische strategie.
(PDF documenten met voorbeelden)

Informatie

Wetten en Normen
Achtergrond info
Referenties / Links

 

Download hier de PDF Fysieke Belasting - Zwaar Tillen


Terug naar het Hoofdmenu

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers