Verzekeren van incentives

Voor dekking van incentives onder de CLC-VECTA event verzekering dient aan de volgende criteria te worden voldaan:

Er is sprake van één centrale opdrachtgever/sponsor
De beoogde reis is uniek en is samengesteld voor de betreffende groep
De deelnemers in de reis hebben een gezamenlijke bindende factor
De deelnemers hebben geen betaling gedaan die in relatie staat tot de werkelijke kosten van de reis

Reguliere reizen

Reguliere (vakantie-)reizen die aan een willekeurig publiek worden aangeboden vallen uitdrukkelijk buiten de dekking van de CLC-VECTA event verzekering.

Aansprakelijkheid
Het is belangrijk te weten dat de CLC-VECTA event verzekering geen dekking biedt voor enige vorm van aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid heeft bijzondere kenmerken indien je bedrijf actief is als touroperator of als je activiteiten als zodanig kunnen worden aangemerkt.

Om aansprakelijkheidsrisico's te verzekeren, dien je te allen tijde een adequate bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering te hebben. Het is raadzaam grondig te onderzoeken of jouw aansprakelijkheidsrisico's juist en volledig zijn verzekerd. CLC-VECTA en haar partner Aon kunnen je op dit punt ondersteuning bieden.

Polisvoorwaarden, definities & clausules
Bovenstaande punten betreffen aanvullingen op de polisvoorwaarden, definities en clausules van de CLC-VECTA event verzekering.

Printversie

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers