Verzekeren van incentives

De CLC-VECTA event verzekering omvat een uitgebreide dekking voor organisatoren en opdrachtgevers van incentives. We zetten de voordelen graag voor je op een rij:

√     Dekking bij annulering of verplaatsing vanwege

 • ernstige ziekte of overlijden van deelnemers en hun partners
 • ernstige ziekte, ongeval letsel of overlijden van een zaakwaarnemer
 • een nationale ramp en/of rouw waarbij doorgang ongepast zou zijn
 • pandemieën of epidemieën op de bestemming* (bijv. Ebola of vogelgriep)                                     *Voor het afsluiten van de CLC-VECTA event verzekering voor toekomstige incentives is dekking ten aanzien van de gevolgen van COVID-19 volledig uitgesloten.
 • ernstige schade aan bedrijfspand waardoor persoonlijke aanwezigheid dringend nodig is
 • het vanwege overmacht niet tijdig bereiken van de bestemming of vertrekpunt

√     Vervangend vervoer

 • in geval van bijvoorbeeld stakingen of extreem weer
 • bij tussentijds afbreken vanwege calamiteiten op de bestemming vanwege ernstige ziekte van deelnemers en hun partners

√     Vervangend verblijf

 • noodzakelijke overnachtingen bij terugreisvertraging vanwege overmacht

 √     20% aanvullende dekking voor betaalde sprekers en entertainment

 • bij uitval van betaalde gastsprekers, entertainment of artiesten kan vervanging worden gezocht, waarbij 20% van het oorspronkelijke budget van de betreffende artiest met een maximum van € 5000,- extra is verzekerd.
√     Aanvullend bij te verzekeren tegen 0,4% per dekking
 • Ongevallen- en aansprakelijkheid
  Op aanvraag mogelijk bij het verzekeren van het totale budget en enkel als aanvulling op een reguliere bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Bovenstaande is een beknopte weergave van de dekkingen en voorwaarden van de CLC-VECTA event verzekering. Raadpleeg daarom de polisvoorwaarden.
 
De CLC-VECTA event verzekering kan enkel worden afgesloten bij een CLC-VECTA lid.

 

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Partners & preferred suppliers