SOLVIT: praktische oplossingen voor ondernemers bij problemen met EU-rechten

Voor Nederlandse ondernemers is de mogelijkheid om vrij te handelen op de Europese markt van belang. Doorgaans erkennen andere EU-lidstaten rechten van Europese bedrijven zonder problemen. Als je problemen krijgt, kun je SOLVIT raadplegen. SOLVIT kan helpen als overheden Europese regels verkeerd toepassen of als nationale regels in strijd zijn met EU-recht. Samen met de betrokken autoriteit proberen we snel en effectief een praktische oplossing te vinden. Deze hulp kan bestaan uit bemiddeling, het wegnemen van belemmeringen of het bieden van inzicht in welke rechten bedrijven en burgers hebben.
 
In welke gevallen kan SOLVIT helpen?
SOLVIT kan bijvoorbeeld helpen bij de problemen met:
  • verblijfsrechten (visa),
  • sociale zekerheid (sociale en zorgverzekeringen),
  • teruggaaf van BTW,
  • erkenning van diploma’s, kentekens en rijbewijzen,
  • de import van goederen,
  • het vrij verkeer van diensten.
Hoe werkt SOLVIT?
Kenmerkend voor de werkwijze van SOLVIT is het relatief snel vinden van een praktische oplossing. Dat doet SOLVIT via een Europees netwerk met toegang tot alle lidstaten en de Europese Commissie. Het netwerk zorgt voor korte lijnen en snelle processen. Zodra een zaak is aangenomen, werkt SOLVIT kosteloos en informeel aan het vinden van een oplossing. Kosteloos, omdat de Europese Commissie het belangrijk vindt dat de interne markt goed werkt en dat ondernemerschap wordt bevorderd. SOLVIT werkt onafhankelijk, maar kan bij problemen de Europese Commissie vragen om druk uit te oefenen op het land dat een probleem moet oplossen.
 
Aan welke voorwaarden moet een zaak voor SOLVIT voldoen?
Om een klacht in behandeling te nemen, moet deze binnen het SOLVIT-mandaat vallen. Uw klacht gaat over een grensoverschrijdend probleem binnen de EU. Het gaat om een onjuiste toepassing van EU-recht door een overheid of regels in strijd met EU-recht en de zaak is nog niet aanhangig bij de rechter.
 
Achtergrondinformatie SOLVIT
SOLVIT is in 2002 opgericht door de Europese Commissie. In alle EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein is een SOLVIT-centrum actief. Het Nederlandse SOLVIT-centrum is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 
Contactgegevens SOLVIT Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Prinses Beatrixlaan 2 | Den Haag
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag
solvit@rvo.nl
https://ec.europa.eu/solvit/index_nl.htm

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers