10 jaar beurzensector in cijfers

07-6-2018

Sector toont veerkracht en bestaansrecht aan

In 2017 werden er in Nederland minder beurzen georganiseerd dan in het jaar daarvoor, met als gevolg rode cijfers in aantallen bezoekers, exposanten en uitgaven. De beurscijfers werden dinsdag door onderzoeksbureau Respons gepresenteerd, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van branchevereniging CLC-VECTA. Aanvullend op de jaarcijfers presenteerde Respons cijfers over een periode van 10 jaar (2008 - 2017). Daaruit blijkt dat de beurzensector in het afgelopen decennium onder druk is komen te staan, maar dat het medium nog steeds relevant is.

  Facts & figures beurzenmarkt in Nederland 2014 - 2017
    2014           2015   2016   2017   % ∧∨
  Beurzen   579   562   608   539   -11,35%
  Bezoekers   6.668.367   6.825.007   6.574.937   6.287.319   -4,37%
  Gem. aantal bezoeken per
  beurs
  11.517   12.144   10.814   11.665   +7,87%
  Exposanten   94.212   95.984   104.007   101.780   -2,14%
  Verhuurde oppervlakte (m²)   3.315.154   3.163.204   3.302.783   3.150.063   -4,62%
  Uitgaven bezoekers
  In miljoenen €, excl. BTW
  € 409   € 425   € 413   € 345   -16,46%
  Bruto mediumbestedingen*
  In miljoenen €, excl. BTW
  € 368   € 368   € 384   € 374   -2,60%
  Organisatoren   276   273   302   270   -10,60%
  Accommodaties   140   142   167   153   -8,38%

 * Netto verhuurde meters x bruto m2 prijzen excl. BTW

Belangrijk medium
“Het is goed om eens over een langere periode en met iets meer afstand naar de waarde van het medium te kijken. Conclusie is dat de beurzensector het weliswaar moeilijk heeft gehad in de afgelopen 10 jaar, maar dat de sector haar veerkracht heeft getoond. Daarom staan we nog steeds in het rijtje van de belangrijkste mediumtypen”, aldus Riemer Rijpkema, Directeur CLC-VECTA.

Jaarcijfers 2017
Volgens de onderzoekers van Respons zijn er diverse oorzaken voor de lagere noteringen in 2017 t.o.v. 2016. Door de tweejaarlijkse cyclus bij vakbeurzen, zijn er traditioneel in oneven jaren altijd wat minder beurzen. Dit effect – dat al jaren optreedt in de beurzensector – wordt wel steeds kleiner. Daarnaast constateren de onderzoekers dat er meer beurzen dan het jaar daarvoor zijn stopgezet, waarschijnlijk uit economisch perspectief. Het samenvoegen van verschillende edities van beurzen op één beursaccommodatie, is ook een oorzaak van de terugloop in het aantal beurzen.

Beurzen Monitor
In de Beurzen Monitor staan de officiële branchecijfers van vak- en publieksbeurzen, een uitvoerige analyse van de Nederlandse beurzensector, alsmede de profielen van de 50 grootste vak- en publieksbeurzen in Nederland. De Respons Beurzen Monitor komt tot stand in samenwerking met en onder auspiciën van CLC-VECTA. De Beurzen Monitor is als digitale pdf-versie vanaf volgende week kosteloos te downloaden voor CLC-VECTA leden via www.clcvecta.nl.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers