Aanpassingen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en Gedragsverklaring Aanbesteden

19-11-2020

Via Justis (Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening van het Ministerie van Justitie) werden wij geïnformeerd over een wijziging van de teksten op de Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP), Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) en de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) per 1 december. Met het verzoek dit te delen met onze leden. De wijzigingen moeten bijdragen aan de begrijpelijkheid en duidelijkheid van de verklaringen.  
 
Wat verandert er?
De tekst op de voorkant van de VOG NP en VOG RP en de GVA ziet er vanaf 1 december anders uit. Daarnaast is een zin toegevoegd over het controleren van de echtheidskenmerken van de verklaring. Aan de inhoud verandert er niets. Voor voorbeelden van de verklaringen kun je kijken op justis.nl/verklaringen/echtheidskenmerken.
 
Controleer altijd de verklaring
Controleer de verklaringen altijd op echtheid en inhoud. De echtheid van de verklaringen kun je alleen vaststellen via het originele papieren exemplaar. Via een PDF, scan of een kopie kun je de echtheid niet vaststellen. Vraag daarom altijd naar het originele exemplaar, zodat je de echtheid kunt vaststellen. Zo voorkom je misbruik. Een echte verklaring is te herkennen aan een aantal kenmerken:
-         Het papier is voorzien van een raster en het blauwe rijkslogo.
-         Het papier bevat een karakteristiek golvend watermerk.
-         Onder een UV-lamp blijft het papier donker en lichten kleine vezels in het papier en een beeldmerk rechtsonder op.
-         Onder een UV-lamp licht op de VOG NP een rechthoek op om het blauwe N-nummer in de rechterbovenhoek. Bij een VOG RP en een GVA is dit een R-nummer.
-         In het papier is een hologram zichtbaar.
 
Heb je nog vragen? Meer informatie is te vinden op www.justis.nl of via het Klant Contact Centrum via het contactformulier of via 088 - 998 22 00.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers