Eindelijk regels tegen oneerlijk concurrerende overheden

23-3-2011

MKB-Nederland is blij dat ondernemers eindelijk mogelijkheden krijgen om iets te doen tegen overheden die zich schuldig maken aan oneerlijke concurrentie. Nu de Eerste Kamer unaniem akkoord is met de aanpassing van de Mededingingswet op dit punt, moeten de gedragsregels van overheden die als ‘ondernemer’ actief zijn op de markt zoveel mogelijk gelijk zijn aan de concurrentievoorwaarden die gelden voor ‘gewone’ ondernemingen. Daarvoor was het hoog tijd.

Het af te huren buurthuis waar een biertje slechts een euro kost, de gemeentelijke plantsoenendienst die onder kostprijs opdrachten bij het dorp verderop binnenhaalt en de bibliotheek die voor weinig dvd’s verhuurt. Ondernemers worden in de praktijk al jaren geconfronteerd met overheden die zich op de markt begeven met activiteiten die zij zodanig subsidiëren met belastinggeld, dat concurrentievervalsing ontstaat. Vooral horecabedrijven, videotheken, fitnesscentra, jachthavens, hoveniers en fotografen hebben daar last van.

Na een ondernemerslobby van ruim vijftien jaar wordt met een aanpassing in de Mededingingswet eindelijk paal en perk gesteld aan dit oneigenlijk concurreren door overheden. Overheden die zich op de markt begeven zijn voortaan gehouden aan gedragsregels. Zo zijn zij verplicht de integrale kostprijs door te berekenen, mogen zij bij commerciële activiteiten geen gebruik maken van gegevens waarover zij door hun publieke taken kunnen beschikken en is functiemenging verboden. De nieuwe wet maakt het ook mogelijk dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bij oneerlijke concurrentie kan ingrijpen en biedt handvatten voor handhaving via de rechter.

De Tweede Kamer had eerder het wetsvoorstel afgezwakt met een amendement dat inhoudt dat gemeenteraden en Provinciale Staten zelf mogen bepalen welke activiteiten onder het algemeen belang en daarmee buiten de toepassing van de wet vallen. MKB-Nederland was en is niet gelukkig met deze aanpassing, maar het nu aangenomen wetsvoorstel is nog altijd beter dan niets. In de Eerste Kamer hebben VVD, CDA, SGP/ChristenUnie en SP minister Verhagen van EL&I de garantie gevraagd dat overheden geen misbruik kunnen maken van deze bepaling. Daarom zijn de inspraak- en beroepsmogelijkheden versterkt en zal bij de evaluatie van de wet goed worden gekeken naar de effectiviteit ervan.

Bron: MKB Nederland

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers