Enquête Fieldlab Evenementen

15-9-2020

Kort voor de zomer hebben we je geïnformeerd over (de start van) het Fieldlab Evenementen, één van de uitkomsten uit onze gesprekken in Den Haag. Het Fieldlab spant zich in om inzicht in verschillende elementen van evenementen ten aanzien van veiligheid en gezondheid te verkrijgen en te toetsen om zo te kunnen komen tot versoepelingen van maatregelen. Een belangrijk aspect is bestaand en aanvullend onderzoek, op dit moment zet het Fieldlab een bezoekersonderzoek uit en daarbij is we jouw hulp nodig.

Het bezoekersonderzoek heeft tot doel uit te vinden hoe bezoekers van evenementen denken over de geldende maatregelen en mogelijkheden waarover kan worden nagedacht. Het onderzoek moet antwoord geven op vragen als: “Hoe wil de bezoeker bijdragen aan het mogelijk maken van evenementen in tijden van Corona? Welke preventieve maatregelen zien ze wel zitten en welke niet? Wanneer voelen ze zich veilig en hoe kunnen wij deze veiligheid bieden?”

Het onderzoek is opgesteld in samenwerking met het Radboud UMC, waardoor het straks ook direct wetenschappelijk gevalideerd kan worden. Hoe breder we het in kunnen zetten, hoe beter de resultaten zullen zijn. Door dit onderzoek te delen onder eerdere bezoekers van jouw evenementen, kun je hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Kortom, jouw ondersteuning in het onderzoek is van belang!

De enquête is in drie delen gesplitst, belangrijk is dat je de juiste link deelt onder de juiste bezoekersgroepen.

Bezoekers van zakelijke evenementen:
https://healthacademy-web.radboudumc.nl/rhasurvey/index.php?r=survey/index&sid=976839&lang=nl

Bezoekers van publieksevenementen (entertainment):
https://healthacademy-web.radboudumc.nl/rhasurvey/index.php?r=survey/index&sid=814276&lang=nl 

Bezoekers van sportevenementen:
https://healthacademy-web.radboudumc.nl/rhasurvey/index.php?r=survey/index&sid=327972&lang=nl

Namens het Fieldlab Evenementen dank voor jouw support!
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers