Het Nieuwe Werken (HNW): wordt het steeds makkelijker?

30-10-2011

Werken in een café, een wegrestaurant, of ‘gewoon’ thuis? Het Nieuwe Werken (HNW) is hot en volgens velen de toekomst. Veel werkgevers denken er over na, maar weten nog niet hoe ze hier uitvoering aan moeten gaan geven. Ten aanzien van de werkomgeving heeft het Ministerie van Sociale Zaken op 10 oktober 2011 aangekondigd dat de arbo wetgeving wordt gewijzigd om HNW makkelijker te maken voor werkgevers. Maar wat betekent dit nu in de praktijk?

HNW houdt in dat werknemers flexibeler kunnen werken, zowel qua tijd als locatie. Daarbij wordt veel meer vrijheid gegeven aan werknemers. Op HNW valt het nodige op te merken als je de risico’s voor werkgevers in kaart gaat brengen. Zo zal bijvoorbeeld niet iedere werknemer de vrijheid aan kunnen. Ook wordt het voor werkgevers lastig te controleren of werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd, waardoor werkafspraken meer gericht zullen moeten worden op resultaat in plaats van op inspanning.

Los van dergelijke bezwaren wordt de werkgever bij HNW, net als bij het ‘oude werken’ geconfronteerd met de zorgplicht en naleving van arbo regelgeving. De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft op 10 oktober 2011 laten weten dat de definitie van ‘thuiswerken’ wordt opgerekt. Het gevolg hiervan is dat hoofdstuk 3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit niet langer van toepassing is op HNW. In dit hoofdstuk is geregeld hoe arbeidsplaatsen ingericht moeten worden. De bepalingen in dit hoofdstuk zien ondermeer op de deugdelijkheid en inrichtingseisen van het gebouw waarin arbeid wordt verricht, het werken in explosieve atmosferen of voor de gezondheid schadelijke atmosferen en voorzieningen in noodtoestanden.

De bepalingen die komen te vervallen, betreffen veelal situaties die zich niet zullen voordoen indien de werkzaamheden bij de werknemer thuis worden verricht en in de meeste gevallen ook niet indien dit in een wegrestaurant of een café gebeurt. Het is daarom goed dat met ingang van 1 juli 2012 de betreffende regels komen te vervallen voor HNW. Dat laat onverlet dat werkgevers nog steeds met de nodige arbo regels geconfronteerd zullen worden als zij HNW willen introduceren en uitvoeren. Met name de zorgplicht voor een veilige werkplek en het naleven van werk- en rusttijden vormen een risico voor werkgeversaansprakelijkheid.

De wetswijziging is dus een mooie eerste stap, waarvan er hopelijk nog meer zullen volgen. Indien dit niet gebeurt, dan worden werkgevers nog steeds geconfronteerd met grote verantwoordelijkheden en verplichtingen waarvoor zij veel afspraken moeten maken met werknemers. In dat geval wordt het door HNW misschien wel leuker, maar zeker niet makkelijker voor werkgevers.

Bron: Nieuwsbrief Arbeid & Medezeggenschap Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers