Indeling werkweek en zorgverlof flexibeler

25-8-2011

In een wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken staat dat het gemakkelijker zal worden om werk te combineren met zorg voor kinderen of naasten. Zo zullen werknemers met de werkgever kunnen afspreken om het aantal werkuren kortstondig te verlengen of verkorten. Ook het opnemen van verschillende verloven, bijvoorbeeld het ouderschapsverlof, wordt gemakkelijker.

Dit wetsvoorstel is de uitwerking van de beleidsverkenning waarop MKB-Nederland en VNO-NCW destijds in essentie positief reageerden. Het uitgangspunt van beide werkgeversverenigingen was dat arbeidstijden en verlof door de sociale partners geregeld worden, en dat verruiming van het verlof niet aan de orde is. Wel gaven de werkgeversorganisaties toen aan dat stroomlijning nodig is om te voorkomen dat er te veel verlofsoorten ontstaan. Voor de werkgeversorganisaties zijn de voorstellen van de minister acceptabel, met als uitgangspunt dat deze het bedrijfsbelang niet in de weg zitten.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben destijds ook bepleit om de regeling voor calamiteitenverlof uit het kortdurend zorgverlof te halen en aan de werkgevers en werknemers over te laten. Ook is een geflexibiliseerd ouderschapsverlof voorgesteld, waardoor vaders meer kraamverlof kunnen opnemen. Deze voorstelen zijn niet overgenomen. Mocht de discussie weer oplaaien over meer verlof, dan vinden werkgeversorganisaties heroverweging van het ouderschapsverlof op zijn plaats, omdat lastenverzwaring voor werkgevers onacceptabel is. Deze mening wordt gedeeld door het vorige en het huidige kabinet.

Bron: Nieuwsbrief MKB-Nederland

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers