Koolmees stelt versoepeling voor controles op NOW voor

02-6-2021

Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer zes maatregelen aangekondigd om de administratieve lasten rond de controle van de NOW-regeling te verlichten.
 
De minister besloot tot de aanpassingen na signalen van sociale partners, accountantsvereniging NBA, brancheorganisaties (waar onder CLC-VECTA) en ondernemers, over de hoogte van de administratieve lasten bij de controle van de NOW-regeling door een accountant of deskundige derde. De nieuwe controleregels gaan gelden voor NOW-subsidies die sinds oktober zijn verstrekt. Aanpassing met terugwerkende kracht voor NOW 1 en 2 is niet mogelijk, omdat de vaststellingen van deze tranches al lopen.
 
De aanpassingen zien toe op:
  • verhoging van het drempelbedrag voor de derdenverklaring voor de NOW 3 en 4 naar € 40.000 euro, zowel voor het voorschotbedrag als het definitieve subsidiebedrag
  • de huidige bovengrens van 125.000 euro wordt gehandhaafd, omdat boven dit bedrag een accountantsproduct volgens het Uniform Subsidiekader verplicht is. Wel gaat deze grens bij NOW 3 en 4 ook gelden voor het voorschotbedrag.
  • als een onderneming van twee of drie tranches van NOW 3 gebruik heeft gemaakt kan de accountant de opdracht voor die verschillende tranches beschouwen als 1 opdracht
  • als de ondernemer ook gebruik maakt van NOW 4, kan die controle bij de gezamenlijke controle voor NOW 3 worden betrokken
  • bij bedrijven die gebruikmaken van de werkmaatschappijregeling en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan 375.000 euro, mag een verklaring met beperkte mate van zekerheid gevraagd i.p.v. redelijke zekerheid. Dat wordt verder uitgewerkt in het nog op te stellen accountantsprotocol voor NOW 3 en NOW 4
  • een verduidelijking over de beperking van werkzaamheden voor het nog vast te stellen formulier voor de derdenverklaring, voor bedrijven die de financiële administratie al door een deskundige derde laten uitvoeren en die partij ook de vaststellingsaanvraag doet.

 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers