Lyreco vermindert CO2-uitstoot met 22,8% in vijf jaar tijd

26-5-2016

Lyreco, Europees marktleider in business-to-business oplossingen op het vlak van duurzame kantoorproducten en werkplekbenodigdheden, is erin geslaagd haar
CO2-uitstoot met 22,8% te verminderen. Daarmee overschrijdt ze haar doelstelling om 20% te dalen tegen eind 2015.

Talrijke initiatieven in het hele bedrijf
In 2012 lanceerde Lyreco haar duurzaamheidsstrategie ‘Eco Future’. Deze strategie op middellange termijn is gebaseerd op drie principes: economisch succes, milieubescherming en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Naast principes en verbintenissen formuleert de Eco Future-strategie ook concrete doelstellingen. Eén van die doelstellingen was het verminderen van de CO2-uitstoot met 20% op vijf jaar tijd. Een ambitieuze doelstelling die Lyreco alleen maar kon bereiken door in het hele bedrijf tal van initiatieven te nemen.

Energie
In het Benelux-hoofdkantoor en het distributiecentrum werd 100% groene energie aangekocht. Daarnaast werden er 1000 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het distributiecentrum. De energieproductie van deze installatie kan continu digitaal worden opgevolgd. In de loop van 2016 zullen er nog zonnepanelen worden bijgeplaatst. Ook de verlichting wordt aangepakt: in het volledige distributiecentrum worden de lampen vervangen door LED-verlichting. Deze vervanging gebeurt in drie fasen waarvan een eerste fase volledig is afgerond. Fasen 2 en 3 worden worden in de loop van 2016 afgerond.

Transport
De transportafdeling vernieuwde het wagenpark en investeerde in bestelwagens die voldoen aan de Euro V en Euro VI-norm. Daarnaast werden er ook twee elektrische bestelwagens aangekocht. Verder kregen alle chauffeurs een eco-driving cursus en wordt het dieselverbruik van de wagens voortdurend opgevolgd. In elke bestelwagen werd een black box geïnstalleerd. Via regelmatige analyse van de gegevens die via de black boxes worden verkregen, werden de transportroutes geoptimaliseerd. Zo kon het aantal kilometers drastisch beperkt worden zonder in te boeten op de dienstverlening aan de klanten.

Bedrijfswagens
Lyreco zet ook in op zuinigere bedrijfswagens. Daarom gelden strenge criteria voor wat betreft hun maximale CO2-uitstoot. Ook de regelmatige controle van de bandenspanning is in dat verband een van de vele sensibiliseringsacties.

Toekomst
Lyreco wil ook in de toekomst blijven inzetten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Paul Vieijra, Managing Director van Lyreco Benelux: “Duurzaamheid zit verweven in ons DNA. Wij zullen altijd rekening houden met duurzaamheid. Op alle niveaus, in alle beslissingen.”

Over Lyreco
Actief in 42 landen op 4 continenten is Lyreco niet alleen Europees marktleider maar ook één van de belangrijkste wereldwijde spelers voor de distributie van kantoor- en werkplekoplossingen. Lyreco’s strategie en kracht zijn geënt op gemeenschappelijke systemen en procedures. Lyreco put uit de expertise van zijn filialen, waardoor het aan alle nationale en internationale klanten dezelfde excellente service kan bieden. Met een uitgebreid assortiment van producten en diensten in 16 productcategorieën (Catering & Hygiëne, Persoonlijke Beschermingsmiddelen, Kantoorbenodigdheden & IT-producten, Verpakking en Gepersonaliseerde Producten) kan Lyreco een antwoord bieden op alle werkplekbehoeften. De groep realiseerde een omzet van meer dan € 2 miljard in 2014.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers