Mobiliteitsbonus houdt ouderen aan het werk

11-7-2011

Oudere werknemers moeten in de toekomst langer doorwerken. Om dit te realiseren, moeten werknemers mobieler worden en werkgevers bereid zijn om ouderen in dienst te nemen. Dit heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen maandag bekendgemaakt. Eén van de maatregelen die de minister wil nemen is het invoeren van een mobiliteitsbonus voor werkgevers die 55-plussers in dienst nemen.

Zoals je wellicht eerder hebt gelezen in het bericht ‘Overeenstemming over pensioenakkoord’ gaan – als het aan de sociale partners ligt – de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd in 2020 omhoog naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Om werknemers langer aan het werk te houden, stelt minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer over het Vitaliteitspakket een aantal maatregelen voor.

Financiële prikkels voor duurzame inzetbaarheid
Zo krijgen organisaties een mobiliteitsbonus als zij een werknemer boven de 55 jaar in dienst nemen. Deze bonus wordt verhoogd als deze werknemer voorheen een uitkering ontving. Maar dit is niet de enige financiële prikkel die de overheid wil invoeren. Om werknemers te stimuleren om langer door te werken, komt er ook een zogenoemde werkbonus 62-plus. Deze bonus is een samenvoeging van de huidige arbeidskorting ouderen en de doorwerkbonus.

Vervanging levensloop- en spaarloonregeling
Daarnaast komt er een nieuwe spaarregeling die de huidige levensloopregeling en spaarloonregeling vervangt. De levensloopregeling werd in de praktijk door veel mensen gebruikt om eerder met pensioen te gaan. In het kader van de huidige pensioenplannen is dit een onwenselijke situatie. Met de nieuwe spaarregeling kunnen werknemers een financiële buffer opbouwen om bijvoorbeeld een periode tussen twee banen te overbruggen. De nadere uitwerking van het Vitaliteitspakket zal op Prinsjesdag worden bekendgemaakt.

Bron: HR Rendement

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers