Kijk op: www.wijhelpengraag.nu voor meer informatie en het stellen van je hulpvraag

wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche.

Niet doen: een factuur met btw accepteren terwijl die eigenlijk is verlegd

11-5-2019

De btw-verleggingsregeling
Normaal gesproken is de leverancier of dienstverrichter de btw verschuldigd over het door hem geleverde product of dienst. In bepaalde gevallen geldt echter een verleggingsregeling. De btw is dan verschuldigd door de afnemer. Als de afnemer recht heeft op aftrek van voorbelasting dan geeft hij de btw aan en brengt de btw weer in dezelfde btw-aangifte in aftrek.
 
Verleggingsregelingen gelden in Nederland met name in twee gevallen:
 
  • Wanneer een levering of dienst belast is in Nederland, de leverancier of dienstverrichter niet in Nederland is gevestigd en de afnemer wel;
  • Bij de levering van bepaalde producten of diensten ter voorkoming van fraude.
 
Gevolgen aanvaarde onjuiste factuur in Nederland
Als de afnemer een factuur aanvaardt waar ten onrechte btw op staat, mag deze btw niet in aftrek worden gebracht. Wanneer de btw door de leverancier of dienstverrichter is voldaan, zal de Nederlandse belastingdienst op basis van haar beleid de aftrek niet weigeren. Heeft de leverancier of dienstverrichter de btw niet voldaan, dan zal de aftrek in principe worden geweigerd. Slechts wanneer de afnemer niet kan worden verweten dat hij bij de beoordeling van de factuur niet zorgvuldig genoeg is geweest, kan aftrek plaatsvinden. Omdat de afnemer doorgaans niet weet of de leverancier of dienstverrichter de btw heeft voldaan, loopt u een risico indien u een factuur met btw accepteert, terwijl de verleggingsregeling van toepassing is.
 
Onze partner BDO ziet dit in de praktijk regelmatig gebeuren bij de verleggingsregeling bij onder aanneming in de bouwsector. Die regeling geldt niet alleen voor bouwbedrijven, woningcorporaties en nutsbedrijven, maar ook steeds vaker voor andere bedrijven en (non-profit)instellingen die bij omvangrijke bouwprojecten door de Belastingdienst als zogenoemde eigenbouwer worden gezien. Of dat altijd terecht is, is de vraag, maar als achteraf blijkt dat ten onrechte de verleggingsregeling niet is toegepast ontstaat het genoemde probleem.
 
Actiepunten voor ondernemers
Wanneer je facturen met btw ontvangt, is het van belang om de volgende acties te ondernemen:
 
  • Controleer of de btw-behandeling van de levering of dienst zoals die uit de factuur blijkt correct is.
  • Indien u meent dat de btw-behandeling niet correct is, neem dan contact op met de leverancier/dienstverrichter. Betaal de factuur niet!
  • Indien u er met de leverancier/dienstverrichter niet uitkomt of de verleggingsregeling van toepassing is, stem dit dan af met de Belastingdienst. Doe dit ook wanneer u ├╝berhaupt twijfel heeft over de toepassing van de verleggingsregeling.
Bron: BDO
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers