Onderhandelingen Cao TTB 2020 opgeschort

24-1-2020

In de afgelopen maanden heeft de Cao commissie met FNV en CNV gesprekken gevoerd over de verlenging van de Cao Tentoonstellingsbedrijven. Uitgangspunt voor ons is te komen tot een toekomstbestendige cao met meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en naleving, en meer ruimte voor maatwerk en mogelijkheden tot passende en aanvullende afspraken tussen werkgevers en werknemers. Deze wens komt voort uit de visie die we, met jullie input uit de ledenraadpleging, onderzoekdata en inzicht in ontwikkelingen in de branche, hebben geformuleerd. 
 
We hebben vakbonden voorafgaand aan de onderhandelingen gevraagd naar hĂșn visie op ontwikkelingen in de branche en de verwachte invloed daarvan op de af te sluiten Cao. Deze visie is uitgebleven. In onze gesprekken voelden we dat de bonden vanuit een andere realiteit naar onze branche kijken. Wat betekende dat we enkele moeizame sessies hebben doorlopen waarin we op een aantal punten toch consensus hebben weten te bereiken, maar het niet is gelukt te komen tot een definitief onderhandelingsresultaat. Breekpunt in de onderhandelingen is de hoogte van de loonstijging waarin we elkaar niet weten te vinden.
 
In een uitdagende branche met kleine winstmarges, grote risico's en veel prijsconcurrentie, zijn we van mening dat een loonstijging van 2,5% een prima bod is. Dit als aanbod bovenop de loonkostenstijging die de aanpassing van de pensioenregeling met zich meebrengt en kosten voor andere afspraken Cao afspraken die wij willen maken in het kader van die toekomstbestendige Cao. Werkgevers en werknemers hebben belang bij een cao met goede arbeidsvoorwaarden en goede arbeidsomstandigheden, maar dat moet wel betaalbaar zijn en blijven. Alle onderwerpen waarover consensus was bereikt in de eerdere sessies met de vakbonden, zijn door hen afgelopen week van tafel gehaald en werden ‘ingeruild’ voor een hogere loonstijging; feitelijk enkel en alleen een Cao verhoging van 4% (CNV) en 5% (FNV) en geen andere afspraken zouden tot een akkoord leiden. Dat bod is in onze ogen niet haalbaar, niet realistisch en draagt niet bij aan het ontwikkelen van een toekomstbestendige Cao.
 
En nu?   
Het niet hebben van een nieuwe cao vanaf 1 januari 2020 betekent in beginsel dat de arbeidsvoorwaarden uit de vorige Cao (looptijd 2018-2019) van kracht blijven. Voor wat betreft de onderhandelingen is nu feitelijk sprake van een pauze. Er hebben ons berichten bereikt van een op handen zijnde actie namens de vakbonden, uiteraard informeren we je als hierover of op andere aanverwante zaken, nieuws te melden is.
 
Heb je in de tussentijd of over bovenstaande vragen? Neem dan contact op met het Cao secretariaat: dineke@clcvecta.nl of 0346-352444.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers

BIJEENKOMSTEN

bekijk volledige
bijeenkomstenkalender