Ondernemers juichen schrappen KvK-heffing toe

08-9-2011

Met het schrappen van de verplichte heffing aan de Kamer van Koophandel verlost minister Verhagen van EL&I ondernemers van een jaarlijks terugkerende ergernis. MKB-Nederland is blij met de nieuwe leest waarop de KvK’s met ingang van 2013 worden geschoeid.

De ondernemersorganisatie hoort al jaren het gemor van hun leden over de verplicht te betalen heffing aan de Kamer van Koophandel. Het gaat dan vaak meer om het principe dan om de hoogte van het bedrag, hoewel de rekening voor een ondernemer met een holding en meerdere bv’s behoorlijk kan oplopen. Dat er voor registratie in het Handelsregister moet worden betaald, begrijpen de meeste ondernemers nog wel, maar die KvK-taak kan in hun ogen efficiënter (centraal en digitaal) en goedkoper worden uitgevoerd.

Dat zij ook verplicht bijdragen aan (starters)voorlichting, regionaal-economische stimulering en andere KvK-activiteiten waar zij zelden of nooit gebruik van maken, is voor veel ondernemers aanmerkelijk minder vanzelfsprekend. De herkenbaarheid is de laatste jaren dan ook onder druk komen te staan.

MKB-Nederland vindt het daarom een goede stap dat de twaalf regionale KvK’s met ingang van 2013 opgaan in een nieuwe organisatie, die wordt gefinancierd vanuit de algemene middelen en waar ondernemers terechtkunnen voor al hun overheidszaken. Een efficiënte modernisering van de dienstverlening is hoog nodig. Anno 2011 zoeken de meeste ondernemers alles online op en handelen ze zaken liefst ook digitaal af.

De ondernemersorganisatie ziet met interesse de nadere uitwerking van minister Verhagens plannen voor de nieuwe Ondernemerspleinen in oktober tegemoet.

Persbericht ministerie EL&I

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers