Rechtbank: btw-verhoging podiumkunsten mag

22-6-2011

De rechtbank in Den Haag heeft de weg vrijgemaakt voor de door het kabinet geplande verhoging van de btw op de podiumkunsten van 6 naar 19 procent. Dit blijkt uit een vonnis dat vandaag op Rechtbank.nl is gepubliceerd.

De belangenverenigingen vorderden een verklaring voor recht dat de verhoging van de BTW op podiumkunsten van 6% naar 19% onverbindend is en onrechtmatig jegens de belangenverenigingen, omdat deze verhoging in strijd zou zijn met het beginsel van fiscale neutraliteit. Ook vorderden zij dat de Staat verboden zou worden de verhoging van het BTW-tarief als onderdeel van het Belastingplan 2011 vanaf 1 juli 2011 toe te passen.

Als reden voerden de belangenverenigingen aan dat voor andere activiteiten, zoals toegang tot dierentuinen, circussen, bioscopen, en sportevenementen, de BTW-verhoging niet geldt. Voor deze diensten blijft het tarief van 6% gelden. Deze diensten zijn volgens de belangenverenigingen soortgelijk aan en concurrerend met de podiumkunsten. Europese regelgeving laat niet toe dat soortgelijke diensten die met elkaar concurreren, fiscaal verschillend worden behandeld, aldus de belangenverenigingen.

De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat het verlenen van toegang tot de podiumkunsten kan worden onderscheiden van het verlenen van toegang tot de andere genoemde vormen van vrijetijdsbesteding – circussen, dierentuinen, openbare musea of verzamelingen, bioscopen, sportwedstrijden en attractieparken – waarop het verlaagde tarief van 6% ook na invoering van het Belastingplan 2011 van toepassing blijft. Van soortgelijke diensten is geen sprake zodat het beginsel van de fiscale neutraliteit niet wordt geschonden op het moment dat op het verlenen van toegang tot de podiumkunsten een tarief van 19% wordt geheven.

Het is een nieuwe domper voor de kunstensector, die vorige week van staatssecretaris Halbe Zijlstra te horen kreeg dat hij € 200 miljoen gaat bezuinigen op het kunstenbudget. Volgens de sector betekent deze sanering een enorme kaalslag van de cultuursector, die gepaard gaat met vele duizenden ontslagen. Daar bovenop zou de kaartverkoop enorm afnemen wanneer de prijs van de theaterkaartjes wordt verhoogd, zoals het kabinet per 1 juli a.s. wil doen.

Maandag debatteert de Tweede Kamer over de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op cultuur. Voorafgaand aan dit debat organiseert de kunstensector als laatste noodkreet een 'Weekeinde der Beschaving', dat moet uitmonden in een grote mars naar het Binnenhof in Den Haag.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers