Reisbureauregeling ook van toepassing op losse verhuur vakantiewoning

07-1-2019

De btw kent een bijzondere regeling voor reisbureaus. Zij voldoen btw uit de door hen behaalde marge. De btw op ingekochte goederen en diensten is niet aftrekbaar. De marge is belast in het land waar het reisbureau is gevestigd tegen het algemene btw-tarief. Doordat het reisbureau geen btw in aftrek brengt, drukt op de ingekochte goederen en diensten (vaak de elementen van een pakketreis) btw van het land waar zij worden ingekocht. Onlangs oordeelde het Hof van Justitie over de enkele verhuur van een vakantiewoning in combinatie met de reisbureauregeling. Wat betekent dit?

De zaak Alpenchalet Resorts
In de zaak Alpenchalet Resorts oordeelde het Hof van Justitie recent dat de reisbureauregeling ook geldt voor de enkele verhuur van een vakantiewoning die wordt gehuurd van een derde, mits die derde belastingplichtig is voor de btw. Dit geldt ongeacht of nog aanvullende prestaties worden verricht en wat het belang van die aanvullende prestaties is. Indien sprake is van zogenaamde ‘eigen prestaties’ dan is de reisbureauregeling niet van toepassing, maar zijn de reguliere btw-regels van toepassing. 
 
Gevolgen voor de Nederlandse praktijk
In Nederland wordt momenteel niet uitgegaan van de toepassing van de reisbureauregeling in geval van de enkele verhuur van een vakantiewoning welke is ingehuurd via een derde. Er moeten meer diensten worden verricht, wil de reisbureauregeling van toepassing zijn.
De reguliere btw-regels worden thans toegepast in dergelijke gevallen. Het reisbureau is vanuit Nederlands perspectief btw verschuldigd over de ontvangen huursom in het land waar de vakantiewoning is gelegen. Op dit moment is op een dergelijke verhuur in Nederland het verlaagde btw-tarief van toepassing, wat op basis van de zaak Alpenchalet Resorts niet meer mogelijk is. Het Nederlandse beleid zal op dit punt moeten worden aangepast. Tot die datum kunnen ondernemers van hun huidige handelswijze uit blijven gaan.

Verder merkt CLC-VECTA partner BDO op dat dit arrest een bredere uitwerking kan hebben. Zo kan de reisbureauregeling ook van toepassing zijn bij het aanbieden van hotelovernachtingen of personenvervoerdiensten wanneer deze bij een derde worden ingekocht. Wij zullen je hier binnenkort nader over informeren. 

Meer informatie
Als je vragen hebt, neem dan contact op met Dineke Philipse, Leden- en sponsorzaken CLC-VECTA, +31 (0)346 – 352 444 of dineke@clcvecta.nl. Zij zal je dan in contact brengen met één van de btw-specialisten van onze partner BDO.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers