Kijk op: www.wijhelpengraag.nu voor meer informatie en het stellen van je hulpvraag

wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche.

Resultaten online raadpleging t.b.v. Cao Tentoonstellingsbedrijven

06-8-2019

Ter voorbereiding op de komende onderhandelingen voor de Cao Tentoonstellingsbedrijven hebben we vlak voor de zomer werkgevers in de sector online een 6-tal vragen voorgelegd. De vragen hadden betrekking op de verhouding parttime en fulltime werknemers, leeftijd van werknemers, verhouding project gerelateerde en overhead gerelateerde uren, het gemiddeld aantal gewerkte zaterdagen op jaarbasis, verhouding vast versus flexkrachten en het gemiddeld uurtarief waartegen ZZP’ers worden ingehuurd. Zowel leden als niet-leden van CLC-VECTA hebben meegewerkt. De resultaten van de online enquête zijn al gepresenteerd tijdens de live ledenraadpleging in Expo Houten begin juli, maar we maken ze graag voor iedereen beschikbaar.

Klik hier voor de enquête resultaten.
 
De uitkomsten uit de online enquête en de bijeenkomst in Houten, leveren een belangrijke bijdrage voor het bepalen van de uitgangspunten voor de inzet namens werkgevers voor de komende Cao onderhandelingen. De vervolgroute is dat sociale partners (CLC-VECTA, CNV en FNV) binnenkort hun inzet kenbaar maken aan elkaar en daarover aansluitend met elkaar in gesprek gaan. Als partijen elkaar weten te vinden, spreken we van een onderhandelingsresultaat waarop leden kunnen reageren en bij akkoord van een principeakkoord. Daarop volgt publicatie van de nieuwe Cao tekst en het aanvragen van Algemeen Verbindend Verklaring bij SZW, zodat de Cao voor alle werkgevers en werknemers in de sector geldt. Maar zover is het nog niet, tot die tijd informeren we je uiteraard als er ontwikkelingen zijn.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers