Sectorpremie WW wordt vervangen voor hoge en lage premie

10-9-2019

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in Balans (Wab) in werking, en dat betekent dat vanaf die datum de nieuwe premiedifferentiatie WW wordt ingevoerd. Het ministerie van SZW heeft een kennisdocument gepubliceerd dat hier nader op ingaat.
 
Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie over het loon van werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst. Voor alle overige dienstverbanden moet de werkgever een hoge WW-premie betalen. In sommige situaties moet de werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie betalen. Bijvoorbeeld als achteraf blijkt dat een werknemer met een vast contract in een kalenderjaar de overeengekomen arbeidsduur met meer dan 30% heeft overschreden.
 
In de praktijk leven er veel vragen over de vraag wanneer, welke premie verschuldigd is. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een kennisdocument gemaakt. Dat gaat nader in op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW.
 
De premiepercentages over 2020 worden in november 2019 bekend gemaakt. Uiteraard informeren we je daar dan over.
 
Meer weten over de (andere) gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans? Neem dan contact op met ons juridisch loket.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers

BIJEENKOMSTEN

bekijk volledige
bijeenkomstenkalender