Subsidieregeling Praktijkleren vanaf 2 juni open voor aanvragen

08-6-2017

Maximaal € 2.700 euro per praktijk- of werkleerplaats terugkrijgen? Vanaf vrijdag 2 juni jl. kan voor het studiejaar 2016/2017 alweer een aanvraag worden ingediend voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Wees er dus snel bij, en laat geen geld liggen.

Subsidieregeling Praktijkleren
Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de combinatie van werken en leren. Wanneer een werkgever voor die unieke combinatie praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen aanbiedt, kan de werkgever een subsidie krijgen als tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student, respectievelijk in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Subsidiebedrag
Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per studiejaar en wordt na afloop van het studiejaar toegekend. De verwachting is dat de meeste werkgevers in aanmerking komen voor het volledige bedrag. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. Meer informatie over de mogelijkheden en werkwijze van de Subsidieregeling Praktijkleren kun je lezen in de flyer ‘Subsidieregeling praktijkleren; de aanvraagronde voor het studiejaar 2016/2017 komt eraan'. Deze flyer kun je via de website van BDO downloaden.

Subsidie digitaal aanvragen
De komende indieningsronde voor het studiejaar 2016/2017 loopt tot en met 15 september 2017. Kom je in aanmerking voor de subsidieregeling, maar beschik je zelf niet over de benodigde kennis en/of het noodzakelijke E-herkenningsmiddel om deze digitaal aan te vragen? De specialisten van BDO helpen je graag bij het indienen van de subsidieaanvraag, of kunnen deze namens jou verzorgen. Per regio is hiervoor een ‘expert’ aangewezen:

Joost Koopman - BDO Wognum: +31 (0)229 – 259 764
Bart Radstake - BDO Amstelveen: +31 (0)20 - 543 21 26
Jan de Groot - BDO Hengelo: +31 (0)74 - 276 42 54
Amber van der Toorn - BDO Haaglanden: +31 (0)70 - 338 07 78
Patricia van Mierlo - BDO Tilburg: +31 (0)13 - 594 04 13
Wesley de Nijs - BDO Roosendaal: +31 (0)165 - 598 692

Indien wenselijk kunnen zij je ook begeleiden bij en adviseren over het voldoen aan de (administratieve) voorwaarden en eventuele andere subsidiemogelijkheden die in het verlengde hiervan liggen (zoals toepassing van loonkostensubsidies in specifieke branches en sectoren).

Meer informatie?
Denk je te voldoen aan de in de flyer genoemde voorwaarden? Voor meer informatie of hulp bij je aanvraag, neem je contact op met onze partner BDO via clcvecta@bdo.nl of +31 (0)30 - 284 98 21. Wil je meer weten over subsidie- en besparingsmogelijkheden? Bezoek dan op 15 juni aanstaande de Loonkostenbespaardag. Niet alleen gaat BDO dan in op de subsidie praktijkleren, maar bijvoorbeeld ook op sectorindeling, andere loonkostensubsidies en de besparingsmogelijkheden met uitruil.


Bron: BDO
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers