Voorstel wijziging btw regels virtuele evenementen en vrije ruimte WKR

17-5-2023

Onze partner BDO zette enkele opvallende voorstellen uit de Voorjaarsnota van het Kabinet op een rij
 
In de Voorjaarsnota 2023 van het Kabinet staan een fiks aantal voorstellen tot aanpassing van de fiscale wet- en regelgeving. Onze partner BDO heeft de meest in het oog springende wijzigingsvoorstellingen op een rij gezet. Ons vielen vooral deze 2 voorstellen op:
 
Wijziging btw-regels voor virtuele activiteiten en evenementen
De btw-regels voor culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve en vermakelijkheids- en soortgelijke activiteiten en evenementen veranderen. Met ingang van 1 januari 2025 zijn deze diensten belast in het land waar de afnemer woont of is gevestigd indien deelname virtueel is in plaats van fysiek.
 
Tijdelijke verruiming WKR eindigt
De ‘vrije ruimte’ over de eerste schijf (tot een loonsom van € 400.000) in de werkkostenregeling is in 2023 eenmalig verruimd van 1,92% naar 3%. Voorgesteld is deze tijdelijke verhoging vanaf 2024 te laten vervallen zodat voor de eerste schijf weer 1,92% geldt.
 
Het Kabinet is van plan deze fiscale voorstellen later meer concreet uit te werken in wetsvoorstellen. Het is afwachten of de voorstellen in de voorgestelde vorm de eindstreep zullen halen. Maar BDO adviseert om, waar dat mogelijk is, nu al rekening te houden met de voorgestelde wijzigingen.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers