Webinar nieuwe pensioenakkoord.

17-12-2021

Op 20 januari van 9.30 tot 10.30 uur organiseren VNO-NCW/MKB-Nederland en AWVN een webinar over het nieuwe pensioenakkoord. Tijdens dit webinar worden de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers toegelicht. Daarnaast wordt er specifiek aandacht besteed aan belangrijke uitgangspunten voor gesprekken met werknemersorganisaties en pensioenuitvoerders. En hoe kun je als werkgever kostenneutraal de overstap maken naar het nieuwe pensioencontract? Tijdens dit webinar staan vragen centraal. 

Nieuw pensioenstelsel
De periode 2023 tot 2027 is de overgangsfase naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit betekent dat er veel gaat veranderen voor werkgevers en zij hun pensioenregeling moeten aanpassen. Het jaar 2022 is een geschikt moment voor werkgevers om goed te kijken naar hun huidige pensioenregeling en zich te oriënteren op de keuzes die gemaakt kunnen worden. Dit webinar is er op gericht om werkgevers voor te lichten over de transitie naar dit nieuwe pensioenstelsel en legt vooral de nadruk op hun rol, verantwoordelijkheden, keuzes en situaties. In lijn hiermee wordt in januari het platform implementatiepensioenakkoord.nl gelanceerd. Hier kun je als werkgever handleidingen, tijdslijnen en praktische tips vinden.

Klik hier om een online plek te reserveren.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers