Sectoranalyse: Duurzame inzetbaarheid in de Tentoonstellingsbranche

terug naar zoekresultaten

Omvang & samenstelling werkgevers en werkenden en problematiek m.b.t. DI

Plaatsingsdatum: 01-2-2022
Auteur: SPDI
Bron: Sociale partners in de Tentoonstellingsbranche

Sociale partners in de tentoonstellingsbranche, CLC-VECTA, FNV en CNV Vakmensen, onderschrijven het belang van blijvende aandacht voor duurzame inzetbaarheid o.a. vanwege de hogere pensioengerechtigde leeftijd, maar ook vanwege ontwikkelingen in de sector. Mede daardoor is bij de betrokken partijen interesse in een nadere verkenning van duurzame inzetbaarheid in de sector: hoe kunnen we werkenden tot hun AOW leeftijd inzetbaar houden én oudere medewerkers met een zwaar beroep de mogelijkheid bieden om eerder te stoppen met werken? Daartoe is, met subsidie van de overheid, een sectoranalyse uitgevoerd.

De sectoranalyse bevat:

  • een onderbouwing van de omvang en de samenstelling van het aantal werkenden in de sector (o.a. aantallen, leeftijdsopbouw, parttimefactor, gemiddeld salaris, aard van de functies, verzuim en in- en uitstroom).
  • inzicht in het aantal ondernemingen en het aandeel kleine ondernemingen in de sector.
  • een beschrijving van de problematiek met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector.
  • Trend en ontwikkelingen in de sector
De uitkomsten van de sectoranalyse hebben de basis gevormd voor de afspraken in de Cao Tentoonstellingsbedrijven 2022-2023 en de plannen voor toekomstige afspraken.

In het najaar van 2022 zal een update worden uitgevoerd op de sectoranalyse waarin de effecten van onder andere COVID-19 en de huidige arbeidsmarktkrapte worden meegenomen.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers