Belastingdienst publiceert ‘Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024’

27-3-2024

Begin deze maand heeft de Belastingdienst haar ‘Handhavingsplan arbeidsrelaties tranche 2024’ gepubliceerd. In het plan is opgenomen hoe de Belastingdienst in aanloop naar de opheffing van het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 wil gaan handhaven op arbeidsrelaties van zzp’ers.
 
Om het handhavingsmoratorium met ingang van 2025 op te heffen gaat de Belastingdienst uit van een 3-sporenbenadering:

1. Actieve samenwerking met de markt om bij te dragen aan een werkbare situatie: daarvoor wordt een marktteam opgezet, dat actief de samenwerking zoekt met (vertegenwoordigers van) koepels en brancheorganisaties

2. Specifieke aandacht voor posten, sectoren en branches waar (grote) onduidelijkheid bestaat over de juistheid van de kwalificatie van de arbeidsrelatie (dit moet leiden tot compliant gedrag; via handhavingscommunicatie en overleg met de sectoren en branches zoekt de Belastingdienst naar mogelijkheden om ervaringen te delen)

3. Specifieke aandacht binnen de reguliere klantbehandeling.
Bij dit laatste onderdeel hoort een verkenning van de toekomst van de modelovereenkomsten en het vooroverleg. Het gebruik van modelovereenkomsten heeft een beperktere werking dan de markt wenst en ervaart. De zekerheid vooraf is immers afhankelijk van de opvolging in de praktijk. Volgens de Belastingdienst leert de uitvoeringspraktijk dat feiten en omstandigheden in de dynamiek van alledag altijd op één of meer aspecten afwijken. Mogelijk wordt het gebruik van modelovereenkomsten daarom aan banden gelegd.
 
AWVN schreef een uitgebreidere toelichting en neemt daarin ook de visie van het kabinet mee. Vanzelfsprekend zijn we als CLC-VECTA actief betrokken bij de gesprekken over dit onderwerp en houden we je op de hoogte van ontwikkelingen.
 
Heb je in de tussentijd vragen? Neem dan gerust contact op met Gerbrig Reitsma, Adviseur Ondernemerszaken, via gerbrig@clcvecta.nl.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers