Dit zijn de steunmaatregelen voor het vierde kwartaal

16-11-2021

Het kabinet vergroot, in afwachting van de goedkeuring van de Europese Commissie, het steunpakket in het vierde kwartaal van 2021. De reeds aangekondigde Vaste Lasten nachthoreca (VLN)-regeling wordt verbreed en ondersteuning aan (o.a.) evenementen worden verruimd.
 
“De afgelopen dagen zijn we heel hard aan de slag geweest om de besluitvorming t.a.v. van steunmaatregelen te beïnvloeden. Natuurlijk blijft er altijd wat te wensen over, en daar blijven we ook op inzetten, maar we hebben een behoorlijke slag kunnen maken”, aldus Riemer Rijpkema.
 
Onderstaand lees je de toelichting op de steunmaatregelen. De kamerbrief, met daarin het besluit alsook de toelichting voor het vooralsnog niet heropenen van het NOW-loket, is via de website van de Rijksoverheid te downloaden.
 
TVL-regeling
Ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020 en ook aan de andere voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen. De subsidie wordt wederom berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%. De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling. De precieze openstelling wacht op goedkeuring van de Europese Commissie.
 
Ondersteuning voor evenementen
Van 13 november tot 4 december mogen er geen ongeplaceerde evenementen plaatsvinden en geldt er een maximale capaciteit van 1250 bezoekers per ruimte (m.u.v. doorstroomevenementen). Daarnaast geldt een eindtijd tot 18:00. Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona loopt tot en met 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). De nieuwe coronamaatregelen zorgen voor grote onzekerheid voor deze sector, die vaak te maken heeft met lange aanloop- en investeringstermijnen. Omdat het evenementverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100%, zoals ook in de zomerperiode gebeurde.
 
De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) – die geldt voor evenementen die buiten de TRSEC vallen – wordt gedurende 2021 uitgebreid zolang er een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100% vergoeding van de kosten. Hier reserveert het kabinet 5 miljoen euro extra voor. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.
 
NOW
Uit de Kamerbrief: ‘In de komende drie weken zal het kabinet wel al noodzakelijke voorbereidingen treffen ten behoeve van een mogelijke herstart van de NOW, voor als deze mocht worden heroverwogen in een scenario waarbij onverhoopt de beperkende maatregelen na 4 december 2021 worden verlengd.’

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers