DVAN publiceert Memo voor artiestenbureaus

18-3-2020

Op 5 maart en 16 maart 2020 heeft CLC-VECTA al twee Memo’s gepubliceerd met daarin antwoorden op de meest voorkomende vragen van haar leden vanwege het coronavirus. Deze Memo’s zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van CLC-VECTA voor tentoonstellingsbedrijven. Met dit Memo biedt CLC-VECTA ook de artiestenbureaus die werken met de CLC-VECTA algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van artiestenbureaus antwoorden op de meest actuele vragen.

Disclaimer:
De analyses en conclusies in dit advies van DVAN Advocaten is gebaseerd op aannames en veronderstellingen om het bereik van het advies zo breed mogelijk te houden. Die aannames zijn onder meer gebaseerd op een juist gebruik van de door CLC-VECTA beschikbaar gestelde algemene voorwaarden. Als in een individueel geval sprake is van bijzondere omstandigheden of bij twijfel over de gang van zaken, is het raadzaam om nader juridisch advies in te winnen. Dat is onder meer het geval als bijvoorbeeld de exposant (andere) inkoopvoorwaarden heeft gebruikt of als de algemene voorwaarden van CLC-VECTA niet (juist) van toepassing zijn verklaard of (tijdig) ter hand zijn gesteld.
 
Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met Valerie Kruijtzer van DVAN Advocaten.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers