Interessante subsidieregeling voor verduurzamingsprojecten MKB

16-3-2023

De overheid stelt dit jaar ruim € 270 miljoen aan subsidie beschikbaar voor energie-innovatieprojecten en voor de verduurzaming van de industrie. Dit subsidiebedrag is verdeeld over een aantal subsidieregelingen. De loketten zijn vanaf 15 maart 2023 geopend, aanvragen is mogelijk tot en met 31 augustus 2023.

VEKI: € 138 miljoen
De subsidies zijn bedoeld om de ontwikkeling van innovaties en de verduurzaming van de industrie te versnellen. Daarbij draait het vooral om CO2-reductie, om uiteindelijk te voldoen aan de voorwaarden van het Klimaatakkoord. Bedrijven en kennisinstellingen die inzetten op CO2-reductie via innovaties en investeringen, komen voor deze subsidies in aanmerking. Specifiek de VEKI regeling is nu interessant omdat het budget is opgehoogd naar 138 miljoen en het minimum subsidiebedrag verlaagd naar 30.000 euro, zodat ook kleinere CO2-besparende maatregelen - waarvan de werking bewezen is - onder de regeling vallen. Daardoor kan ook het MKB gebruik van de goedlopende VEKI regeling.
Enkele andere regelingen die dit voorjaar worden opengesteld zijn de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+, 74 miljoen), de Hernieuwbare Energieregeling (HER+) en tenders voor de Topsector Energie (TSE).

DEI+: € 74 miljoen

De subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is een regeling ter bevordering van innovatieve klimaatprojecten. Het gaat hierbij om projecten die CO2-reductie als gevolg hebben. De effecten hiervan moeten bijdragen aan forse CO2-reductie in 2030. Voor deze regeling is € 74 miljoen beschikbaar.

HER+, TSE en andere regelingen

Andere subsidieregelingen die ondernemers helpen om te verduurzamen zijn de Hernieuwbare Energieregeling (HER+) en subsidies energie-innovaties Topsectoren Energie.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers