Nevenwerkzaamheden anno 2023: hoe zit het precies?

26-7-2023


Nevenwerkzaamheden. Daarvan is sprake als een werknemer, naast een vaste baan, in de vrije tijd, betaald werk erbij doet. Sinds vorig jaar (1 augustus 2022) mag een werkgever een werknemer niet langer belemmeren om buiten het werkrooster om voor een andere werkgever te werken. Zoals altijd zijn er uitzonderingen. In deze blog lees je precies hoe het zit met nevenwerkzaamheden anno 2023.

Sinds de zomer van 2022 geldt de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. Eén van de veranderingen die uit deze wet voortvloeit, is de regel dat werknemers voortaan geheel vrij zijn om voor andere werkgevers (of voor zichzelf) te werken buiten de vaste arbeidsuren. Een werkgever moet daar in principe mee akkoord gaan en mag dit niet tegenhouden.
 
Toch kan in een arbeidsovereenkomst nog wel een nevenwerkzaamhedenbeding worden opgenomen. Als een werknemer nevenwerkzaamheden wil verrichten, zal dit vooraf aan de werkgever moeten worden medegedeeld. De werkgever kan het alsnog verbieden, maar dan zal de werkgever wel een goede reden (objectieve rechtvaardiging in de zin van de wet) moeten hebben. Denk aan een overduidelijk belangenconflict vanwege directe concurrentie of een overschrijding van de Arbeidstijdenwet (de werknemer maakt teveel uren en belast de eigen gezondheid). Geen goede objectieve reden? Dan is het nevenwerkzaamhedenbeding nietig en kan de werknemer alsnog aan de slag.
 
Als vuistregel geldt het volgende: nevenwerkzaamheden zijn toegestaan. Een nevenwerkzaamhedenbeding is nietig, behalve wanneer de werkgever een goede, objectieve rechtvaardigingsgrond heeft om de werknemer te verbieden deze extra werkzaamheden alsnog uit te voeren.
 
Tot slot
Vragen over nevenwerkzaamheden of een nevenwerkzaamhedenbeding? Iedere situatie is anders, waarbij advies in individuele gevallen soms nodig is. Neem dan gerust contact op met Charlotte Koopman van De Koning Vergouwen Advocaten (koopman@dkva.nl), de vaste juridische partner van CLC-VECTA.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers