Oak Pensioen in 2024: belangrijke wijziging & parameters

15-11-2023

Afgelopen week hebben sociale partners in de Tentoonstellingsbouw, Meubelindustrie en Orgelbouw overeenstemming bereikt over de pensioenparameters voor 2024. Daarnaast bouwen werknemers vanaf 1 januari 2024 al vanaf hun 18e pensioen op. Dit heeft gevolgen voor werknemer, werkgevers én je salarisadministratie!
 
Pensioenparameters vanaf 2024
De premie en pensioenopbouw voor de basispensioenregeling van sectoren Meubelindustrie, Orgelbouw en Tentoonstellingsbouw is, op basis van de situatie van 30 september, ongewijzigd vastgesteld:
  • Premie 26,3%
  • Pensioenopbouw 1,875%
 
De franchise en het maximum pensioengevend loon stijgen vanwege de koppeling met het wettelijk minimumloon:
  • Franchise wordt € 17.599,- (in 2023 is dat € 16.427,-)
  • Maximum pensioengevend loon wordt € 67.588,- (in 2023 is dat € 65.461,-)
 
Pensioenopbouw vanaf 18 jaar
Vanaf 1 januari 2024 starten werknemers eerder met pensioen opbouwen. Een werknemer bouwt dan vanaf 18 jaar pensioen op. Nu is dat nog vanaf 21 jaar. De overheid verlaagt deze leeftijd, zodat zoveel mogelijk werkenden pensioen opbouwen.
 
Werkgevers: op tijd de salarisadministratie inrichten
Als werkgever ga je voor werknemers vanaf 18 jaar pensioenpremie afdragen. Daar moet je je salarisadministratie op aanpassen. Zodat de salarisgegevens van deze werknemers vanaf 1 januari 2024 bij Oak Pensioen bekend zijn. Daarnaast moet je je werknemers ouder dan 18 jaar en jonger dan 21 jaar informeren dat zij pensioen gaan opbouwen. Zij krijgen ook bericht hierover van Oak Pensioen.
 
Werknemers vanaf 18 jaar: Pensioen opbouwen en premie betalen
Werknemers ouder dan 18 jaar en jonger dan 21 jaar betalen vanaf 1 januari 2024 premie voor het pensioen dat ze opbouwen. Blijft het brutosalaris van een werknemer gelijk? Dan betekent het dat het nettosalaris vanaf 1 januari lager wordt.
 
Pensioen opbouwen boven franchise
Niet alle jongere werknemers gaan pensioen opbouwen en premie betalen. Ze bouwen pas pensioen op als hun inkomen boven de franchise (het bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd) uitkomt. Bij een deeltijdbaan (bijvoorbeeld bij BBL’ers) wordt de franchise naar rato berekend.  
 
Heb je vragen? Neem dan contact op met Dineke Philipse of Oak Pensioen.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers