Reisbureauregeling BTW aanpakken voor betere concurrentiepositie

11-6-2024

We hebben er al eerder over gecommuniceerd: de reisbureauregeling BTW, die met name voor incentive organisatoren de BTW-aangifte behoorlijk ingewikkeld kan maken. Daarom zijn we als CLC-VECTA aangesloten bij een Europees initiatief van meerdere verenigingen die zich inzetten voor vereenvoudiging van dit regime. Begin juni is er een gezamenlijk verzoek ingediend om de herziening van deze regeling te prioriteren. Het initiële antwoord dat we ontvangen hebben is positief, hoewel wel aangegeven wordt dat de behandeling stil ligt tot de nieuwe Europese Commissie is geïnstalleerd.

Hoe zit het ook al weer? Als sinds 1977 is er een speciaal BTW-regime voor reisagenten die op eigen naam reisdiensten van andere reisaanbieders inkopen en doorverkopen. Alle informatie hierover vind je in onze eerder gepubliceerde memo. Dit regime is sinds de invoering niet aangepast, ondanks aanzienlijke veranderingen in de markt. De EU is heeft wel het voornemen om de regeling te herzien, maar heeft de aanpak uitgesteld tot na afronding van het ViDA pakket. Vandaar onze oproep nu!

Wat is onze inzet? Dat er van uitstel geen afstel komt. We zetten in op prioritering van de herziening, het liefst door deze los te trekken van andere wijzigingen. Zo proberen we verdere vertraging te voorkomen en sneller te komen tot een passender en eenduidiger regime. Onze eerste oproep daartoe aan de EU BTW-expertgroep is in elk geval positief ontvangen.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers