Standpunt overheid op voorstel herziening Richtlijn Pakketreizen

31-1-2024

Onlangs informeerden we je over het gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de Richtlijn Pakketreizen met daarbij onze reactie op het voorstel en het vervolg. We hebben hierin genoemd dat het initiële standpunt van de Nederlandse overheid in reactie op het voorstel, verwerkt zou worden door het ministerie van EZK, in een BNC-fiche. Afgelopen vrijdag is dit fiche en de beslisnota gepubliceerd.
 
Het kabinet onderschrijft de doelstellingen van het voorstel voor een herziening van de huidige richtlijn en is voorstander van de voorgestelde maatregelen. Wel heeft het kabinet enkele aandachtspunten bij het voorstel. Zo is het kabinet kritisch ten aanzien van het voorstel tot het beperken van de aanbetaling en de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de definitie van pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.
 
Meer toelichting over de voorgestelde wijzigingen, het kabinetsstandpunt en de inzet van het kabinet tijdens de onderhandelingen, lees je in de fiche en beslisnota. Vanzelfsprekend blijven wij in gesprek met het kabinet, het ministerie van EZK, de Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel en Europarlementariërs om tot de meest optimale uitkomst te komen ten aanzien van de herziening.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers