Transitieplan & afspraken nieuwe pensioenregeling Oak Pensioen

28-9-2023

Als werkgever in de Tentoonstellingsbranche bouwen jouw werknemers pensioen op bij Oak Pensioen (voorheen Pensioenfonds Meubel). Vanwege de nieuwe Pensioenwet hebben sociale partners, waaronder CLC-VECTA, afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling. Hieronder lees je welke keuzes we maakten en waarom deze keuzes zijn gemaakt.
 
Waar gaat het ook alweer om?
De Eerste Kamer stemde voor de zomer, net als eerder al de Tweede Kamer, vóór de nieuwe Pensioenwet. Dat betekent dat er nieuwe regels voor pensioen komen. Pensioenfondsen mogen zelf kiezen wanneer ze tussen 2025 en 2028 overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Oak Pensioen heeft ervoor gekozen om per 1 januari 2025 over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel.
 
Een solidaire premieregeling met meer zekerheid voor jouw pensioen
Een belangrijke keuze was de keuze tussen een solidaire of flexibele premieregeling. Het belangrijkste verschil tussen deze twee opties is dat de solidaire premieregeling gericht is op het samen beleggen, in plaats van ieder voor zich. De solidaire premieregeling zorgt voor meer zekerheid en lijkt binnen de nieuwe wetgeving het meest op de huidige pensioenregeling. Solidariteit tussen de verschillende generaties blijft de basis daarvoor is dan ook gekozen.
 
Een solidariteitsreserve om risico’s te beperken
We hebben er voor gekozen om een solidariteitsreserve af te spreken. Dit potje wordt bij overgang naar de nieuwe regeling gevuld vanuit het vermogen en later, als dat nodig is, met het overrendement van de uitkeringsgerechtigden. Het zorgt ervoor dat eventuele verlagingen van pensioenuitkeringen worden beperkt.
 
De totale pensioenpremie is gelijk gebleven
De ambitie is een zo hoog mogelijk pensioen, bij een zo laag mogelijk risico. Voor nu houden we de pensioenpremie gelijk, zodat werkgevers en werknemers niet méér pensioenpremie betalen dan nu. Bij de nieuwe regeling is de verwachting dat de uiteindelijke uitkering positiever uitpakt ten opzichte van het huidige pensioenstelsel.
 
Het partnerpensioen verandert maar blijft zoveel mogelijk hetzelfde
De wettelijke regels voor partnerpensioen (nabestaandenpensioen) veranderen. Binnen de nieuwe regelgeving hebben is gekozen voor een partnerpensioen dat zoveel mogelijk gelijk is aan het huidige partnerpensioen.
•        Overlijd je na je pensioendatum? Dan krijgt je partner net als in het huidige stelsel 70% van jouw verwachte pensioenuitkering. Belangrijk hierbij is dat dit een variabele pensioenuitkering is. Dat betekent dat het meebeweegt met de economie.
•        Overlijd je terwijl je nog werkzaam bent en actief pensioen opbouwt bij Oak Pensioen? Dan ontvangt jouw partner een tijdelijk partnerpensioen. Dit tijdelijke partnerpensioen bedraagt €5.000,- bruto per jaar. Jouw partner krijgt dit totdat je partner AOW gerechtigd is. Daarnaast krijgt je partner een vast percentage van jouw salaris als partnerpensioen. Dit percentage is 20% voor de sector Tentoonstellingsbedrijven.
 
Oak Pensioen zet de premie-inleg voort bij arbeidsongeschiktheid
Zoals nu ook het geval is, betaalt het pensioenfonds de premie-inleg (werknemersdeel) door als werknemers tijdens hun dienstverband arbeidsongeschikt worden.
 
Excedentregeling
Werkgevers kunnen straks ook vrijwillig een aanvullende pensioenregeling afsluiten, de ‘excedentregeling’. De excedentregeling is bedoeld voor werknemers waarvan het salaris hoger is dan €65.461 bruto per jaar. In deze aanvullende pensioenregeling blijven werknemers straks ook pensioen opbouwen over hun salaris boven dit bedrag. De premie voor de excedentregeling wordt gelijk aan die van de basisregeling.
 
Invaren
Een andere belangrijke keuze die is gemaakt is om het opgebouwde pensioen om te zetten naar de nieuwe pensioenregels, oftewel invaren. Het invaren is gunstig omdat dan de rendementen eerder uitgedeeld kunnen worden en de risico’s door solidariteit gedempt worden. Daarnaast zorgt het voor administratieve eenvoud, daardoor blijft er meer premie over voor jouw pensioenpot. Belangrijk om te benoemen, is dat we hebben afgesproken dat de verwachte of ingegane pensioenuitkering niet lager mag zijn ná invaren van het pensioen dan ervoor. We zijn ervan overtuigd dat de keuze voor invaren gunstig uitpakt voor het pensioen van werknemers.
 
Transitieplan
De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een Transitieplan, hiervan is ook een verkorte versie beschikbaar.
 
Heb je vragen over het proces, de gemaakte afspraken en / of het transitieplan? Neem dan contact op met Dineke Philipse, verenigingsmanager CLC-VECTA.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers