Verplicht registreren zakelijke kilometers werknemers uitgesteld

06-11-2023

Eerder informeerden we je al over de ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’ die vanaf 1 januari 2024 werkgevers met meer dan 100 werknemers verplicht gegevens te registreren en aan te leveren over de zakelijke en woon-werk kilometers die medewerkers maken. De Raad van State heeft geadviseerd om de invoering uit te stellen tot 1 juli 2024 in verband met verduidelijkingen in de toelichting, onder andere over de motivering en inwerkingtreding van de grenswaarde voor zakelijk verkeer in 2030, over het voornemen om met een vierjaarlijkse cyclus de grenswaarden aan te scherpen en over de voorgestelde maatwerkregels. Het advies heeft dus geen effect op het besluit zelf.
 
Hoewel de datum van het verplichte rapporteren dus verschoven wordt naar 1 juli 2024, mogen werkgevers er voor kiezen om gewoon wél al op 1 januari 2024 met de rapportage te starten. Voor werkgevers die ervoor kiezen pas te starten op de dag dat de verplichting in werking treedt, dus 1 juli 2024, geldt dat de halfjaarlijkse uitkomst van 2024 geëxtrapoleerd wordt naar het hele jaar.

 

Voor de handigheid nog een keer de link naar de handreiking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die je helpt als werkgever bij de rapportageverplichting.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers