Ziekteverzuim live communicatiebranche aanzienlijk lager dan landelijk gemiddelde

02-3-2020

De jaarlijkse brancherapportage met cijfers over ziekteverzuim in de live communicatiebranche is onlangs gepubliceerd door CLC-VECTA partner ArboNed. Onderstaand vind je een samenvatting van de rapportage en een link naar het volledige rapport waarin je meer gegevens aantreft over verzuimpatronen, verzuimoorzaken, werk gerelateerd verzuim en bedrijfsongevallen in 2019.
 
Verzuimpercentage
Het netto verzuimpercentage in de live communicatiebranche bedraagt in 2019 2,5%. Dit is lager dan het landelijke gemiddelde van 4,3%.
 
Meldingsfrequentie
De meldingsfrequentie staat voor het gemiddeld aantal keer dat een werknemer zich in de afgelopen 12 maanden heeft ziek gemeld. Deze bedraagt in 2019 0,39 keer, in 2018 was dit 0,35 keer.
 
Verzuimpatronen
Het merendeel van het verzuim kent een lange verzuimduur van 43 t/m 730 dagen. Het verzuimpercentage van de groep werknemers die langer dan 6 weken verzuimt, komt uit op 2%. De leeftijdscategorie 45-<54 jaar kent het langste verzuimduur met gemiddeld 42,9 dagen. De categorie 35-<34 jaar heeft het kortste verzuimduur met gemiddeld 21,5 dagen.
 
Verzuimoorzaken
Het verzuim is grotendeels te wijten aan psychische aandoeningen (37,3%), alhoewel er een daling te zien is vergeleken met 2018 (51,1%). Opvallend is de stijging in fysieke aandoeningen aan het bewegingsapparaat met verzuim als gevolg (35,9% ten opzichte van 25,2% in 2018). De gemiddelde verzuimduur voor een werknemer met een psychische aandoeningen is 244,1 dagen, ten opzichte van een gemiddelde van 133,5 dagen voor een werknemer met een fysieke aandoening aan het bewegingsapparaat. 
 
Bron: ArboNed

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers