Cao TTB nieuws: verlaging bijdragepercentage PAWW

24-10-2023

Stichting PAWW heeft de premie voor 2024 gepubliceerd. Bij de berekeningen van de verwachte inkomsten en uitgaven, is rekening gehouden met de huidige en verwachte ontwikkelingen in de economie én met de gezonde financiële posities van het PAWW-fonds.
 
Daarbij speelt een rol dat de werkloosheid al een tijd laag is – lager zelfs dan vooraf werd verwacht. Voor de komende jaren voorziet het CPB een licht oplopende werkloosheid, maar de werkloosheid lijkt vooralsnog laag te blijven. Op basis van deze gegevens heeft het bestuur van SPAWW besloten om de premiebijdrage te verlagen van 0,15% voor 2023 naar 0,08% per 1 januari 2024.
 
Voor salarissoftwarebedrijven is het van belang dat zij de aanpassingen ruim voor 1 januari 2024 doorvoeren in hun software. Daarnaast zijn werkgevers verantwoordelijk voor de juiste aangifte op basis van het nieuwe bijdragepercentage vanaf januari 2024. Bovendien zijn zij op grond van de regeling verplicht hun werknemers te informeren over het aangepaste percentage.
 
Meer over de PAWW voor werkgevers en werknemers in de Tentoonstellingsbranche lees je hier.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers